History

8th

Image

TC İNKILAP TARİHİ (Ya İstiklal Ya Ölüm)

37

14 questions

 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Doğu Cephesi’nde Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştı. TBMM Hükümeti’nin 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanlığına atamasıyla mücadele başlamış oldu. Harekete geçen Kazım Karabekir Paşa Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı. Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Antlaşması imzalandı (3 Aralık 1920). Antlaşmayla; Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kağızman Türk Devleti’ne verilecek. Doğu sınırı, Aras Nehri ve Çıldır Gölü’ne kadar uzanacak. Ermenistan Hükümeti, Sevr Barış Antlaşması’nı tanımayacak. Ermenistan, TBMM’nin aleyhinde çalışmayacak. Gümrü Barışı, TBMM Hükümeti’nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır. Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ilk kez uluslararası antlaşmada onaylanmıştır. Ermenilerle olan çatışmanın bitmesi ile buradaki güçlerin büyük bir kısmı Batı Cephesi’ne gönderilmiştir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir

  Batı cephesindeki birliklerimiz güçlendirilmiştir

  TBMM’nin dış politikadaki etkinliğini artırmıştır

  Toprak kazanımı olmuştur

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir, bölgede Ermenilere karşı, emrindeki düzenli birliklerle başlattığı harekatın sonucunda Kars'ı Ermenilerden geri almıştır. Bu başarılı harekatın ardından Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmada Ermeniler Sevr antlaşmasında kendilerine vaad edilen Kars ve Ardahan çevrelerinden vazgeçtiklerini resmen kabul etmişlerdir. Bu gelişme aynı zamanda Milli mücadelenin ilk başarısı ve TBMM'nin resmen tanındığı ilk antlaşma olarak tarihe geçmiştir.


  Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  Ermeniler Sevr’in hükümsüzlüğünü kabul etmiştir

  TBMM’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur.

  Askeri başarı siyasi başarıyla sonuçlanmıştır

  Yeni kurulan düzenli orduya güven artmıştır

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  ÖRNEK 1: Fransızların Maraş’a girişinden iki gün sonra Fransız askerleri Türk kadınlarının yolunu kesti. “Burası artık Türklerin değildir. Fransız ülkesinde peçe ile gezilmez!” diyerek içlerinden birinin peçesini yırttılar. Olay yerine toplana halkın protestolarına ateşle karşılık verip birkaç kişiyi yaralayan Fransızlara karşı Sütçü İmam, tabancasıyla ateş açıp olayı başlatan askeri öldürdü.


  ÖRNEK 2: Fransızların Maraş kalesindeki Türk bayrağını indirip Fransız bayrağı çekmeleri protestoları artırdı. Ezan okunduktan sonra Ulu Cami’de toplanan halk hep bir ağızdan “Bayraksız namaz kılınmaz!” diye bağırdı. O sırada cami imamı Rıdvan Hoca’nın “özgürlüğü olmayan bir milletin Cuma namazı kılması doğru olmaz!” sözleri ile Maraş halkı yürüyüşe geçti ve kaleye tekrar Türk bayrağı asıldı.

  Yöre halkının örnek olaylardaki tumumuyla ilgili; I. Mücadeleci oldukları, II. Özgürlüğe önem verdikleri, III. Haklarını savunmada kararlı oldukları, IV. Çekingen davrandıkları,


  durumlarından hangilerine sahip oldukları söylenebilir?

  I-III-IV

  II-III-IV

  I-II-III

  I-III

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags