Business

11th

grade

Image

MARKETING 3 - Makrookruženje marketinga (1. dio)

17
plays

12 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Čimbenici makrookruženja marketinga su:

  demografski i prirodni

  kulturološki

  gospodarski

  tehničko-tehnološki

  državno-politički

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Kako se naziva znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem stanovništva?

  demagogija

  demografija

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Područja neograničenih izvora, ograničeno obnovljivih i ograničeno neobnovljivih izvora prirodnih bogatstava čine ...

  prirodno okruženje

  ekološko okruženje

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?