QUIZ
Liczby ujemne
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W ilu miesiącach średnia temperatura powietrza była ujemna?

  answer choices

  jednym

  dwóch

  trzech

  czterech

  pięciu

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym miesiącu zanotowano najwyższą temperaturę powietrza?

  answer choices

  maju

  lipcu

  sierpniu

  wrześniu

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które pary liczb są liczbami przeciwnymi?

  answer choices

   8  i  8 8\ \ i\ \ 8\   

   8  i  8-8\ \ i\ \ 8  

   8  i 8-8\ \ i\ -8  

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zapisz współrzędną punktu B zaznaczonego na osi liczbowej.

  answer
  5
 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wartość bezwzględną liczby |-7| jest równa

  answer
  7
 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która z podanych liczb jest największa?

  answer choices

  5-5

  2-2

  7-7

  9-9

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż liczbę najmniejszą

  answer choices

   44  

   7-7  

   5-5  

   11  

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Porównaj liczby wstawiając w miejsce trzech kropek odpowiedni znak
   -14\ \ \ ...\ \ -5  

  answer choices

   <<  

   >>  

   ==  

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym zestawie, liczby uporządkowano od najmniejszej do największej?

  answer choices

   𝟖, 𝟏, 𝟓−𝟖,\ −𝟏,\ −𝟓  

   𝟏, 𝟕, 𝟗−𝟏,\ −𝟕,\ −𝟗  

   𝟓, 𝟏, 𝟐−𝟓,\ −𝟏,\ 𝟐  

   𝟐𝟎, 𝟒𝟏, 𝟑𝟑−𝟐𝟎,\ −𝟒𝟏,\ −𝟑𝟑  

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Którego dnia zanotowano najniższą temperaturę?

  answer choices

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code