QUIZ
Liczby pierwsze i złożone
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który iloczyn jest zapisem rozkładu liczby 18 na czynniki pierwsze?

  answer choices

   1 2  3 31\cdot\ 2\ \cdot\ 3\ \cdot3  

   2  3 32\ \cdot\ 3\ \cdot3  

   1 18 1\cdot\ 18\   

   2 2  32\cdot\ 2\ \cdot\ 3  

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który iloczyn jest zapisem rozkładu liczby 120 na czynniki pierwsze?

  answer choices

  2 3 5 82\ \cdot\ 3\ \cdot\ 5\ \cdot\ 8

  1 2 2 2 3 51\ \cdot\ 2\ \cdot\ 2\ \cdot\ 2\ \cdot\ 3\ \cdot\ 5

  2 2 2 3 52\ \cdot\ 2\ \cdot\ 2\ \cdot\ 3\ \cdot\ 5

  1 120 1\ \cdot\ 120\

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 6 i 12 jest

  answer choices

  6

  12

  18

  24

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym zestawie liczb zapisano wyłącznie liczby pierwsze?

  answer choices

  {1, 2, 3, 5}\left\{1,\ 2,\ 3,\ 5\right\}

  {2, 3, 5, 11, 29}\left\{2,\ 3,\ 5,\ 11,\ 29\right\}

  {5, 9, 11, 23}\left\{5,\ 9,\ 11,\ 23\right\}

  {7, 11, 13, 19, 22}\left\{7,\ 11,\ 13,\ 19,\ 22\right\}

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Największy wspólny dzielnik liczb 42 i 60 to

  answer
  6
 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym zestawie liczb zapisano kolejne wielokrotności liczby 8?

  answer choices

  8, 16, 24, 32, 40, 8,\ 16,\ 24,\ 32,\ 40,\ …

  8, 16, 32, 40, 8,\ 16,\ 32,\ 40,\ …

  8, 80, 800, 8000, 8,\ 80,\ 800,\ 8000,\ …

  0, 8, 16, 24, 32, 40, 0,\ 8,\ 16,\ 24,\ 32,\ 40,\ …

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Spośród podanego zestawu liczb zapisz liczbę złożoną

   {2, 5, 9, 11, 17, 19}\left\{2,\ 5,\ 9,\ 11,\ 17,\ 19\right\}  

  answer
  9
 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  W rozkładzie liczby na czynniki pierwsze występują jedynie podane czynniki. Jaka to liczba:

  trzy dwójki i dwie piątki?

  answer
  200
 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 12 i 18 jest

  answer choices

  12

  18

  36

  72

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Masz 18 bananów i 24 jabłka. Na ile najwięcej paczek świątecznych możesz podzielić te owoce, jeśli chcesz, aby każda paczka zawierała po tyle samo owoców?

  answer choices

  6

  8

  12

  18

  24

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code