Social Studies

Image

AP 10 - A

36
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang kahulugan ng Globalisasyon?

  Malaya at malawakang pagbabago sa Sistema ng pamamahala sabuong daigdig

  Mabilis na paggalaw ng mga tao tungo sa pagbabagong politikal at ekonomikal ng mga bansa sa mundo.

  Pagbabago ng ekonomiya at politika na may malaking epekto sa sa sistema ng pamumuhay ng mga mammayan sa buong mundo.

  Proseso ng pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba’t ibang direksyon na nararanasan sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang manipestasyon ng globalisasyon sa aspektong ekonomiko?

  Mabilis na tinangkilik ng mga developing countries ang paggamit ng cellular phones.

  Mabilis na pagdaloy ng mga ideya at konsepto patungo sa iba’t ibang panig ng mundo.

  Mabilis na nakahihingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan tulad ng kalamidad.

  Mabilis na nagbago ang paraan ng palitan ng mga produkto sa pagitan ng bansa sa daigdig.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Alin sa mga sumusunod ang naging dahilan ng patuloy na pag-angat ng Pilipinas sa larangan ng Business Process Outsourcing?

  Dahil sa sa mataas na English Proficiency ng mga manggagawang Pilipino.

  Dahil sa mura at mababa ang labor o pasahod sa mga manggagawa.

  Dahil sa mataas na sahod na ibinibigay sa mga manggagawang Pilipino.

  Wala sa nabanggit

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes