Quiz
İzomeri ve Stereokimya
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Stereoizomerizm hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞtır?

  answer choices

  Aynı moleküler formülü

  Aynı yapı formülü

  Farklı yapısal düzenleme veya bağlanma

  Farklı mekansal (uzay) düzenleme

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Geometrik izomerler için hangisi gereklidir?

  answer choices

  farklı atomların varlığı

  aynı tip atomların varlığı

  karbon karbon çift bağların varlığı

  atomların farklı konumlarda bulunması

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi molekül geometrik izomerizm göstermez?

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Optik izomerler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  answer choices

  en az bir tane asimetrik karbon atomu olmalıdır

  birbirilerinin ayna hayali olmalıdır

  üst üste örtüşmemelidirler

  4 gruba bağlı karbon merkezi içermelidirler

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Görseldeki bileşikler .............

  answer choices

  diastereoizomerlerdir

  yapı izomerleridiri

  enantiomerlerdir

  geometrik izomerlerdir

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Eşmolarda bulunan enantiyomerlere ............ denir.

  answer choices

  optik izomerler

  rasemik karışımlar

  inaktif izomerler

  izotoplar

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Stereojenik merkez nedir?

  answer choices

  3 farklı gruba bağlı bir karbon

  4 aynı gruba bağlanan bir karbon

  4 farklı atom/gruba bağlanan bir karbon

  akiral karbon

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen Aldotriozun kaç tane stereoizomeri var?

  answer choices

  16

  8

  4

  2

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aynı sayıda ve tipte atomlardan oluşan ancak farklı şekillerde dizilmiş bileşiklere ___________ denir.

  answer choices

  izomerler

  izotoplar

  izozimler

  alkanlar

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kendisine bağlı dört farklı atomu veya yapısal grubu olan bir karbon atomuna hangi özellik atanabilir?

  answer choices

  kiralite

  akiralite

  şövalyelik 😁

  geometri

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kiral karbonlar .......................

  answer choices

  yapı izomerleridir

  optik izomerlerdir

  polimerlerdir

  monomerlerdir

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Geometrik izomeride ________ "aynı tarafta" ve ______ "karşısında" anlamına gelir.

  answer choices

  cis; trans

  cis; L

  D; L

  trans; cis

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  İzomerizmin iki major tipi vardır. Bunlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  answer choices

  Yapı İzomeri ve Stereoizomeri

  Stereoizomeri ve Konfigürasyon İzomeri

  Pozisyon İzomeri ve Stereoizomeri

  Yapı İzomeri ve Geometrik İzomeri

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki moleküllerden hangilerinin birbirilerinin yapı izomerleri olduğunu belirleyiniz.

  answer choices
 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdaki ifadelerden hangileri Enantiyomerlerin özelliklerindendir?

  answer choices

  En az 1 asimetrik kiral karbon atomu bulunur

  Birbirlerinin ayna görüntüleridirler

  Optikçe aktifdirler

  Kiral karbon herhangi bir 4 gruba bağ yapar

  Kiral karbon Hidrojen ile bağ yapamaz

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen molekülde kaç tane asimetrik karbon atomu vardır?

  answer choices

  0

  1

  2

  3

 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  1 ve 2 birbirinin _____________; 2 ve 3 birbirinin ________________

  answer choices

  enantiomer; diastereomer

  diastereomer; enantiomer

  enantiomer; rotamer

  mezo bileşik; mezo bileşik

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  A ve B arasındaki ilişki hangi seçenekte verilmiştir?

  answer choices

  yapı izomerleridir

  rotamerlerdir

  Diastereomerlerdir

  geometrik izomerledir

 • Question 19
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangi formüller birbirinin izomerleri olan bileşikleri temsil eder?

  answer choices
 • Question 20
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Stereoizomerlerin biyolojik önemini kısaca açıklayınız?

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code