World Languages

Image

BURUNG TERBANG DIPIPISKAN LADA

14
plays

30 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Negara yang ingin menyerang Melaka ialah ....

  Inggeris

  Portugis

  Siam

  Belanda

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Mengapakah Raja Siam menyerang Melaka?

  Raja Melaka mencabarnya

  Ingin meluaskan empayar Siam

  Siam berdendam dengan Melaka

  Raja Siam ingin menguasai empayar Melaka

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Siapakah yang menitahkah seluruh rakyat lelaki berkumpul di Melaka untuk menentang Siam?

  Tun Perak

  Seri Nara Diraja

  Sultan Muzaffar Syah

  SUltan Mansor Syah

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes