Quiz
eTwinning
an hour ago by
mvila236_57273
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
7 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Com inserim una imatge o una galeria d'imatges al Twinspace?

  answer choices

  No es pot inserir cap imatge a les pàgines. Només es pot linkar des de Materials a l'apartat "Latests posts"

  Cliquem a editar la pàgina i enganxem la foto (corta-pega) a la capsa de la pàgina

  Cliquem a editar la pàgina i seleccionem el símbol(món) "iframe"(barra d'eines). Des d'aquí s'ha d'inclure l'url de la fotografia i el seu tamany. Al final de la pàgina es clica submit(enviar)

  Cliquem a editar la pàgina i seleccionem el símbol imatges(barra d'eines). Des d'aquí s'accedeix a la galeria d'imatges de l'apartat material, es selecciona i al final de la pàgina es clica a submit (enviar)

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Com puc afegir socis-docents al meu projecte?

  answer choices

  Si el soci està al meu llistat de contactes: accedir a eTwinning Live, clicar a Projectes i situant-te al projecte anar a "Afegir socis nous" i convidar al soci seleccionat(que haurà d'acceptar la invitació

  Podem accedir al Fòrum per buscar socis i fer una entrada. Si contesta el Fòrum queda convidat al projecte automàticament

  Confirmant que el soci està al meu llistat de contactes, podem accedir a eTwinning Live, clicar a "Persones" i convidar-lo des del seu perfil

  Confirmant que el sociestà al meu llistat de contactes, podem accedir a eTwinning Live, clicar a "Projectes" i situant-te a "Members" cliquem "Invite Guests", crearem un usuari i contrasenya

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Quines opcions es poden afegir a les pàgines creades al Twinspace?

  answer choices

  Continguts, insertar un "Twinboard", una enquesta(poll) o generar un gràfic

  Continguts, insertar un "Twinboard", una enquesta(poll) o iniciar un debat(discussion)

  Continguts i eines 2.0

  Un "Twinboard" i un "Padlet"

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Com s'afegeix un vídeo al Twinspace?

  answer choices

  Cal carregar primer el vídeo a Youtube o Vimeo. S'afegeix al Twinspace des de les pàgines, copiant l'url a un "Twinboard"

  Cal carregar primer el vídeo a Youtube o Vimeo. S'afegeix al Twinspace des de "Materials (secció de "vídeos"). Cal copiar i enganxar l'url (l'adreça web) del vídeo en el requadre

  No es pot afegir un vídeo al Twinspace. Només es poden afegir imatges i presentacions de power point

  Cal carregar primer el vídeo a Youtube o Vimeo. Es pot afegir directament a l'apartat "Latests Posts" copinat i enganxant l'url (adreça web)

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Com es poden incrustar les eines 2.0 de fora del Twinspace(per exemple, padlet) a les pàgines?

  answer choices

  No es poden afegir directament. Podem enllaçar el link o incrustar(editar la pàgina del Twinspace), fer clic a "Fon HTML" i enganxar el codi d'inserció al lloc que vulgueu. Fent clic a "Font HTML" de nou el contingut apareixerà

  No es poden afegir directament des de materials. Només es poden incrustar. Cal editar la pàgina del Twinspace, fer clic a editar la pàgina del Twinspace, fer clic a "Font HTML" i enganxar el codi d'inserció al lloc que vulgueu

  No es poden afegir. Les pàgines ja permeten afegir les seves eines pròpies: Twinboard, enquestes i continguts(fotos i vídeos pujats prèviament a l'apartat de materials)

  No es poden afegir directament des de materials. Només es poden enllaçar. Utilitzes una foto de materials i afegeixes un hipervincle a la pàgina web externa

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  L'alumnat convidat al Twinspace pot...

  answer choices

  Participar a "Latests posts" i a les pàgines. No pot veure el mur docent

  Crear pàgines, pujar fotos, vídeos i veure el "Teacher bulletin"(mur docent)

  Pujar fotos, accedir als perfils, al fòrums, veure el llistat de pàgines,..No pot crear pàgines, pujar vídeos o veure el mur docent

  Modificar el seu perfil i posar "likes" a l'apartat "Latests posts"

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Es pot canviar qui pot veure una pàgina creada?

  answer choices

  Si. Al crear o modificar una pàgina podem seleccionar del menú desplegable qui pot veure aquesta pàgina

  No. No es pot modificar. Les pàgines han de ser sempre públiques

  No. Les pàgines han de ser sempre privades degut al netiquette(acords i normes de comportament a la xarxa)

  Si. Al crear el projecte podem demanar que les pàgines siguin públiques o privades marcant una opció al sol·licitar el projecte

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code