QUIZ
Graniastosłupy - sprawdzian
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
30 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile wierzchołków ma graniastosłup sześciokątny?

  answer choices

  6

  7

  10

  12

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graniastosłup mający 24 krawędzie to graniastosłup

  answer choices

  dziewięciokątny

  ośmiokątny

  siedmiokątny

  sześciokątny

 • Question 3
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graniastosłup o podstawie w kształcie trójkąta prostokątnego to graniastosłup

  answer choices

  prostokątny

  trójkątny

  trójkątny prawidłowy

  ścięty

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile ścian ma graniastosłup pięciokątny

  answer choices

  8

  7

  6

  5

 • Question 5
  10 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graniastosłup, którego wszystkie ściany mają kształt kwadratu to

  answer choices

  graniastosłup sześciokątny

  sześciokąt

  sześcian

  kwadratościan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz pole całkowite sześcianu o krawędzi 3 cm

  answer choices

  18 cm2

  12 cm2

  50 cm2

  54 cm2

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 5 cm oraz wysokości dwukrotnie większej wynosi

  answer choices

  25 cm2

  250 cm2

  250 cm

  250 cm3

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Przekątna podstawy sześcianu wynosi 6√2 cm. Oblicz objętość tej bryły

  answer choices

  216 cm3

  72 cm3

  432√2 cm3

  432 cm3

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graniastosłup trójkątny prawidłowy o krawędzi podstawy równej 2 cm oraz wysokości graniastosłupa trzykrotnie większej ma pole powierzchni całkowitej równe

  answer choices

  38√3 cm²

  (2√3+36) cm²

  36√3 cm²

  (3√3+36) cm²

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Graniastosłup ośmiokątny ma 16 wierzchołków, 10 ścian i 18 krawędzi

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Połącz w pary rysunek graniastosłupa i rysunek jego podstawy.

  answer choices

  A

  B

  C

  D

  E

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Połącz w pary rysunek graniastosłupa i rysunek jego podstawy.

  answer choices

  A

  B

  C

  D

  E

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Połącz w pary rysunek graniastosłupa i rysunek jego podstawy.

  answer choices

  A

  B

  C

  D

  E

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz długość odcinka d zaznaczonego na rysunku graniastosłupa.

  answer
  10
 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz długość odcinka d zaznaczonego na rysunku graniastosłupa.

  answer
  12
 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy prawidłowo wyznaczono długość odcinka d zaznaczonego na rysunku graniastosłupa?

  answer choices

  Tak

  Nie

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy prawidłowo wyznaczono długość odcinka d zaznaczonego na rysunku graniastosłupa?

  answer choices

  Tak

  Nie

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy prawidłowo wyznaczono długość odcinka d zaznaczonego na rysunku graniastosłupa?

  answer choices

  Tak

  Nie

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu wynosi

  answer
  344
 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Patrycja z identycznych klocków sześciennych o krawędzi długości 2 budowała wieże. Oblicz objętość tak powstałej bryły.

  answer
  160
 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile kostek należy dołożyć, żeby zbudować sześcian?

  answer
  110
 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole powierzchni bocznej graniastosłupa wynosi

  answer
  84
 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy prawidłowo wyznaczono pole powierzchni bocznej graniastosłupa?

  answer choices

  Tak

  Nie

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z jednakowych sześcianów zbudowano budowlę. Z ilu sześcianów składa się budowla?

  answer
  69
 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z jednakowych sześcianów zbudowano budowlę. Z ilu sześcianów składa się budowla?

  answer
  44
 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  W życiu codziennym objętość nazywamy pojemnością. Ile butelek 1 l soku można wlać do podanego sześcianu?

  answer
  1
 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy prawidłowo wyznaczono pole powierzchni bocznej graniastosłupa?

  answer choices

  Tak

  Nie

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2 dm x 50 dm x 30 cm?

  answer
  300
 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cztery jednakowe drewniane elementy, każdy w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 2 × 2 × 9, przyklejono do metalowej płytki w sposób pokazany na rysunku I. W ten sposób przygotowano formę, którą wypełniono masą gipsową, i tak otrzymano gipsowy odlew w kształcie prostopadłościanu, pokazany na rysunku II. Oblicz objętość gipsowego odlewu.

  answer
  98
 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie

  z tej siatki skleił kostkę. Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza?

  answer choices
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code