Quiz
PAGSUSULIT SA PAG-UNAWA SA PANANALIKSIK
3 days ago by
mbarcelo_57756
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa katangian ng pananaliksik?

  answer choices

  bunga ng prediksyon

  produksyon ng kasanayan at kaplaman

  may subhetibong imbetigasyon

  lohikal na proseso

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tama o Mali.

  Maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagpili ng paksang sasaliksikin dahil karaniwan sa kanilang napiling paksa ay nagawan na ng pananaliksik nang maraming ulit.

  answer choices

  TAMA

  MALI

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Upang maiwasan na maging malawak ang paksa ng pananaliksik dapat bigyang-pansin ang paglilimita sa mga sumusunod maliban sa isa:

  answer choices

  Edad o gulang ng mga kasangkot

  Lugar ng kasangkot

  Kasarian ng mga kasangkot

  Paboritong kulay ng mga kasangkot

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alin ang katotohanan sa pagsulat ng liham para sa mga kasangkot?

  answer choices

  Ilahad ang paksa ng pananaliksik.

  Isalaysay ang metodo ng pananaliksik.

  Ibahagi ang resulta ng pananaliksik.

  Ibungyag ang impormasyon ng mga kasangkot.

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alin ang hindi kabilang sa pagsasagawa ng isang pag-aaral o pananaliksik?

  answer choices

  Makapagdudulot ito ng bagong oportunidad.

  Magkakaroon ng iba't ibang karamdaman.

  Makatutuklas ng bagong kaalaman.

  Mapatutunayan ang mga sagot sa suliranin

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  TAMA O MALI.

  Maaaring tapusin ang isang pananaliksik sa loob lamans ng 24 oras.

  answer choices

  TAMA

  MALI

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kailan ipinadadala ang liham sa mga kasangkot sa pananaliksik?

  answer choices

  Bago makapili ng paksa

  Bago isagawa ang sarbey

  Pagkatapos ng pananaliksik

  Pagkatapos ng panayam

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang mga sumusunod ay maaaring pagkunan ng impormasyon para sa isinasagawang pananaliksik maliban sa __________.

  answer choices

  Dyaryo

  Blog

  Aklat

  Talaarawan

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ayusin ang mga hakbang sa pananaliksik. Piliin sa ibaba ang wastong ayos ng mga bilang.


  ___ pag-interpret

  ___ pagpili ng paksa

  ___ pagpili ng mga kasangkot

  ___ pangangalap ng datos

  answer choices

  1-2-3-4

  2-1-4-3

  4-1-2-3

  4-3-2-1

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alin ang katotohanan sa paggamit ng talatanungan sa pananaliksik?

  answer choices

  Ito ay mahalagang bahagi sa pagsulat ng rasyonal.

  Dito nakalagay ang impormasyon na pagbabatayan ng resulta ng pananaliksik.

  Makikita dito ang mga tanong tungkol sa personal na impormasyon ng mga kasangkot.

  Ito ay batayan ng argumento.

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bakit mahalaga ang paghingi ng permiso sa mga kasangkot sa iyong pananaliksik?

  answer choices

  upang hindi lumabag sa privacy rights

  para maipakita ang paggalang

  dahil ito na ang naging kalakaran sa Mercado

  sapagkat ito ang dapat unahing gawin

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sa pagsulat ng liham sa mga kasangkot, ano ang hindi dapat bigyang-pansin?

  answer choices

  layunin ng pag-aaral

  suliranin ng pag-aaral

  resulta ng pag-aaral

  paksa ng pananaliksik

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anong uri ng liham ang kailangan mong ipadala sa mga kasangkot sa iyong pananaliksik?

  answer choices

  Liham Pangkaibigan

  Liham Paghingi ng Pahintulot

  Liham Pakikiramay

  Liham Pagtanggi

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  TAMA O MALI

  Ginagamit ang sarbey upang pulsuhan ang opinyon, paniniwala, persepsyon, impresyon, deskripsyon sa mga bagayat saloobin ng mamamayan.

  answer choices

  TAMA

  MALI

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sa pagsasagawa ng sarbey, maaaring gamitin ang mga sumusunod na paraan maliban sa ___________.

  answer choices

  talatanungan

  panayam

  pagpapadala ng email

  tabloid

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code