Quiz
Karbon (C) Atomu
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
11 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Şekil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  answer choices

  Karbon atomunun tetrahedral yapısı gösterilmektedir.

  Karbon atomunun sp2 hibritleşme modeli gösterilmektedir.

  Karbon atomunun sp hibritleşme modeli gösterilmektedir.

  Konjuge karbon yapılara örnek verilmiştir.

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yapılarında sadece C−C tek bağ içeren bileşiklere ............... denir.

  answer choices

  Doymuş karbon bileşikleri

  Doymamış karbon bileşikleri

  Aromatik karbon bileşikleri

  Alifatik karbon bileşikleri

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kimyasal bağların doğası üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan ve orbitallerin hibritleşmesi modelini açıklayan bilim insanı kimdir?

  answer choices

  Marie Curie

  Linus Carl Pauling

  James Watson

  Dimirt Mendelev

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  sp3 hibritleşme modeline göre C atomu .......... bağ yapar.

  answer choices

  Dört tek bağ

  İki tek, bir çift bağ

  Üç tek bağ

  İki çift bağ

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir karbon atomunun kiral merkez olabilmesi için ..................

  answer choices

  sp3 hibrit orbital yapısına sahip olmalıdır.

  sp3 hibrit orbital yapısına sahip olmalı ve 4 bağ 4 farklı atom/gruplar ile yapılmalıdır.

  sp2 hibrit orbital yapısına sahip olmalıdır.

  sp2 hibrit orbital yapısına sahip olmalı ve 2 tek-1 çift bağ 3 farklı atom/gruplar ile yapılmalıdır.

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Organik bileşiklerde C ve H dışındaki atomlara genel olarak ................ denir.

  answer choices

  Heteroatom

  Değişken atom

  Basit atom

  Konjuge atom

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen şekilde C atomları (siyah) hangi hibrit model göre bağ oluşturmuştur.

  answer choices

  s2p2

  sp3

  sp

  sp2

 • Question 8
  Ungraded
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  2-Hekzen molekülünde ok ile gösterilen Karbon atomunın hibrit modelini yazınız.

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir C atomu iki tane π bağı yapmışsa hibritleşmesi nasıldır?

  answer choices

  sp

  sp2

  sp3

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Verilen şekil ile ilgili olarak doğru ifadeleri seçiniz.

  answer choices

  Benzen halkası içerir.

  Konjuge karbon sistemidir.

  İzole karbon sistemidir.

  Yapısında karbonil grubu vardır.

  Yapısında heteroatom olarak H vardır.

 • Question 11
  Ungraded
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Karbonil grubunu tanımlayınız ve polaritesini değerlendiriniz.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code