Education

PJK - GIMNASTIK ASAS

3
plays

15 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Gimnastrada ialah persembahan berkumpulan mengikut muzik dan melibatkan

  kemahiran gimrama dan pelbagai jenis tarian.

  kemahiran gimnastik, tarian dan pergerakan untuk tujuan hiburan.

  kemahiran gimnastik, pergerakan akrobatik dan tarian tradisional.

  kemahiran gimrama yang melibatkan pergerakan seluruh anggota badan.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Persembahan gimnastrada memberi peluang bagi ______________________ untuk menunjukkan bakat, kreativiti dan imaginasi mereka.

  peserta dalam lingkungan umur 13 hingga 40 tahun

  peserta yang berusia tidak lebih 17 tahun

  peserta daripada pelbagai umur

  peserta yang berumur 12 tahun sahaja

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah ciri-ciri penting yang perlu ada bagi membentuk sebuah kumpulan yang mempunyai keserasian dan persefahaman dalam persembahan rutin gimnastrada?

  Komunikasi dan kerjasama yang baik

  Komunikasi dan keyakinan yang tinggi

  Kerjasama dan tolak ansur

  Kerjasama dan keberanian

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes