Mathematics

6th

grade

Image

toán lớp 6

44
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tích của một số với số 0 thì bằng?

  Chính số đó

  2

  0

  1

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng?

  3

  2

  1

  0

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tìm số tự nhiên x, biết: (x−52).16 = 0

  0

  16

  52

  36

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?