Quiz
Marketing - test
6 days ago by
isabela_giorgi
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Etapa în evoluţia marketingului caracterizată de orientarea spre găsirea unor metode şi tehnici cât mai variate care să stimuleze sau să încurajeze vânzările este:

  answer choices

  etapa producţiei

  etapa vânzărilor

  etapa marketingului

  etapa marketingului societal

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ca origine, marketingul este din:

  answer choices

  Europa occidentală

  Asia

  SUA

  America de Sud

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ca specializare a marketingului, marketingul industrial se referă la activităţi ce vizează:

  answer choices

  bunuri de larg consum

  bunuri de utilizare productivă

  servicii

  programe sociale

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  O subspecializare a marketingului serviciilor este:

  answer choices

  marketingul finaciar-bancar

  marketingul bunurilor de consum

  marketingul agricol

  marketingul industrial

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Marketingul instituţiilor neaducătoare de profit este o specializare a marketingului denumită:

  answer choices

  marketing industrial

  marketing religios

  marketing social

  marketing turistic

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Unul dintre obiectivele economice vizate de activitatea de marketing este:

  answer choices

  creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor

  crearea unei imagini favorabile firmei

  menţinerea cotei de piaţă

  fidelizarea clientelei

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Din categoria obiectivelor psihologice ale activităţii de marketing face parte şi:

  answer choices

  reducerea riscurilor

  creşterea vânzărilor

  creşterea gradului de cunoaştere a produselor în rândul publicului consumator

  creşterea profitului sau a ratei profitului

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Capacitatea continuă de adaptare a firmei la condiţiile mediului său de piaţă este considerată:

  answer choices

  funcţia premisă a marketingului

  funcţia mijloc

  funcţia obiectiv

  funcţia predictivă

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maximizarea profitului este una dintre funcţiile marketingului :

  answer choices

  mijloc


  diagnostică

  obiectiv

  premisă

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Menţionaţi funcţia premisă a marketingului.

  answer
  Cercetarea pieţei, a nevoilor de utilizare sau consum
  alternatives
  Studierea pietei, a nevoilor de utilizare sau consum
  Investigarea pieţei, a nevoilor de utilizare sau consum
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code