Quiz
Ting 4 wasatiyyah menjamin kecemerlangan umat KSSM
32 minutes ago by
badrulzamanpdpc2019_70909
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
14 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pendekatan yang sederhana,seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan


  Pernyataan di atas merujuk kepada maksud

  answer choices

  Wasatiyyah

  Alamiyah

  Waqi'yyah

  Syumuliyyah

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat.


  Pernyataan di atas merujuk kepada maksud

  answer choices

  Keseimbangan

  Kesederhanaan

  Kecemerlangan

  Keadilan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh pada Allah subhanahu wa Ta'ala


  Penyataan di atas merujuk kepada maksud

  answer choices

  Keseimbangan

  Kesederhanaan

  Kecemerlangan

  Keadilan

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara berikut yang manakah menerangkan aspek kesederhanaan dalam melakukan sesuatu tugasan?


  I menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh tanggungjawab

  II melaksanakan tugas sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di muka bumi

  III mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara berhikmah

  IV menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya

  answer choices

  I dan II

  II Dan III

  III Dan IV

  I dan IV

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -Menggunakan kekayaan di dunia untuk mendapatkan keredaan Allah SWT

  -melakukan semua tugas dan pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah


  Penyataan di atas merujuk kepada______________

  answer choices

  Ciri-ciri insan bahagia

  Ciri-ciri umat cemerlang

  Ciri ciri ahli syurga

  Ciri-ciri kekasih Allah

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat


  Pernyataan di atas merujuk kepada maksud_____________

  answer choices

  Keseimbangan

  Kesederhanaan

  Kecemerlangan

  Keadilan

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  -Menunaikan tugas dengan sempurna dan bertanggungjawab

  -memenuhi syarat dalam menunaikan tugas, mematuhi arahan dan peraturan dalam menjalankan amanah


  Pernyataan di atas merujuk kepada aspek ______________ dalam pekerjaan

  answer choices

  Keseimbangan

  Kesederhanaan

  Kecemerlangan

  Keadilan nombor 7

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  -Melaksanakan ibadah fardu dan sunat dengan istiqamah

  -Menghayati al-quran dan berzikir dengan bersungguh-sungguh

  -Melakukan ibadat dengan ikhlas


  Pernyataan di atas merujuk kepada aspek keseimbangan dari aspek________________

  answer choices

  akli

  Rohani

  Jasmani

  Emosi

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ajaran Islam menuntut konsep _____________ diamalkan dalam kehidupan seharian supaya tidak tersasar daripada landasan yang sebenar

  answer
  Wasatiyyah
  alternatives
  Kesederhanaan
  Sederhana
 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Konsep wasatiyyah akan membawa ______________ kepada umat Islam kerana sesuatu perkara dilakukan secara terancang dan bersungguh-sungguh

  answer
  Kebaikan
 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Memenuhi keperluan rohani jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan ialah maksud ___________

  answer
  Keseimbangan
 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Orang Islam hendaklah memakan makanan seimbang untuk menjaga _____________ tubuh badan serta berehat setelah penat bekerja

  answer
  Kesihatan
 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Seseorang itu perlu memenuhi keperluan rohani jasmani dan ________________ secara sempurna supaya dapat menjalani kehidupan dengan baik dan sejahtera

  answer
  akli
 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara ciri umat cemerlang ialah melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi membangunkan negara dan membasmi ________________ untuk keharmonian bersama

  answer
  Kemiskinan
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code