QUIZ
Fișă etică și comunicare profesională
9 months ago by
15 questions
Q.

Limbajul paraverbal se concretizează prin:

answer choices

calităţile vocale;

expresia feţei;

gesturi;

poziţia corpului.

Q.

Unul din rolurile enumerate mai jos nu corespunde emiţătorului:

answer choices

a) pregătirea atentă a mesajului

b) folosirea unei tonalităţi joase a vocii

c) practicarea unui debit adecvat de 5-6 silabe/secundă

d) verificarea înţelegerii mesajului

Q.

Cine este emițătorul?

answer
Este inițiatorul comunicării
alternatives
Inițiatorul procesului de comunicare
inițiatorul comunicării
Q.

Sunt caracteristici ale limbajul nonverbal:

answer choices

expresia feței

ritm de vorbire

tonalitate

poziția corpului

Q.

Motivarea angajaţilor este o funcție a ...

answer
comunicării
alternatives
comunicarii
Q.

O caracteristică a ascultătorului pasiv este:

answer choices

nu face și altceva în timp ce ascultă

urmărește înțelegerea mesajului

nu întrerupe interlocutorul

nu oferă feedback

își ia notițe

Q.

Ca eroare în ascultarea activă, formularea ”hai că nu este așa rău cum pare” este:

answer choices

exagerarea

analizarea

redimensionarea

anticiparea

Q.

Nu este o caracteristică a ascultătorului pasiv:

answer choices

face și altceva în timp ce ascultă

ascultă numai faptele

nu își arată nerăbdarea

ascultă stilul, cuvintele și gramatica

Q.

Receptorul este:

answer
destinatarul mesajului
alternatives
cel căruia îi este adresat mesajul
Q.

Ascultătorul .... vrea să înțeleagă complet mesajul.

answer
activ
Q.

Cea mai întâlnită modalitate de comunicare este comunicarea ....

answer
orală
alternatives
orala
Q.

Sunt obiective ale comunicării:

answer choices

receptarea corectă a mesajului

emiterea corectă a mesajului

înțelegerea corectă a mesajului

acceptarea mesajului

provocarea unei reacții

Q.

Este o caracteristică a comunicării intrapersonale:

answer choices

presupune mai mult de doi participanți

emițătorul și receptorul sunt aceeași persoană

implică mai mulți receptori

difuzarea mesajelor se face prin mass-media

Q.

Se numește ..... acea formă a comunicării în care emitentul nu implică receptorul.

answer
monolog
Q.

Canalul de comunicare este:

answer choices

totalitatea cuvintelor, imaginilor transmise de emițător receptorului

mijlocul prin care mesajul codificat ajunge de la emițător la receptor

interpretarea de către receptor a simbolurilor codificate

interferențele care pot conduce la perceperea incorectă a mesajului

Quizzes you may like
8 Qs
Present Continuous
44 plays
15 Qs
Places
37.2k plays
Spanish
16 Qs
Why and because
2.7k plays
17 Qs
Asking Questions In Spanish
1.0k plays
20 Qs
School Supplies
9.0k plays
Spanish
10 Qs
Classroom Expressions
1.4k plays
10 Qs
Matemáticas Grado Cuarto
1.2k plays
13 Qs
Preterito
18.5k plays
Spanish - 2
Why show ads?
Report Ad