Geography

12th

grade

Image

geography

316
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Biểu hiện nào sau đây không đúng về tính chất nhiệt đới của nước ta?

  A. Nhiệt độ trung bình trên 20°C.

  B. Cán cân bức xạ luôn dương.

  C. Số giờ nắng cao.

  D. Cân bằng ẩm luôn âm.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Lượng mưa trung bình năm của nước ta dao động từ

  A. 500-1000mm.

  B. 1500-2000mm.

  C. 2000-2500mm.

  D. 3500-4000mm.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi

  A. vị trí của nước ta tiếp giáp với biển.

  B. nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.

  C. nước ta nằm trong vùng ngoại chí tuyến.

  D. tổng lượng bức xạ rất lớn.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?