Quiz
Redoks-Denge-Termodinamik
2 hours ago by
serkan_sayiner_09880
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
18 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Termodinamiğin birinci yasası, bir sistemin iç enerjisindeki değişimin, ısı ve ............ olarak sisteme veya sistemden aktarılan enerji farkına eşit olduğunu belirtir.

  answer choices

  kütle

  kuvvet

  basınç

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Entropi .................................

  answer choices

  bir sistemde var olan kararsızlığın ölçüsüdür.

  bir makinenin hareketi için gerekli ısı enerjisidir.

  bir fiziksel sistemdeki madde formudur.

  daha sonra kullanılmak üzere depolanan ısıdır.

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  H2O'nun hangi hali en yüksek entropiye sahiptir?

  answer choices

  Su buharı

  Su

  Buz

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir sistemdeki düzensizlik artarsa, entropi

  answer choices

  artar

  aynı kalır

  azalır

  tespit edilemez

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Termodinamiğin birinci kanunu ......

  answer choices

  Sıfırıncı kanunu açıklar.

  enerjinin korunumunu açıklar.

  ısı eklenmesi kanunudur.

  entropi kavramını açıklar.

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kapalı bir sistemde aşağıdakilerden hangisi azalan entropiye örnek olarak verilebilir?

  answer choices

  kaynayan su

  donan su

  eriyen buz

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı artar. Çünkü ................

  answer choices

  reaksiyon gösteren moleküllerin ortalama kinetik enerjisi artar.

  reaksiyon gösteren moleküllerin ortalama hacimlari artar.

  reaksiyon gösteren moleküllerin basınçları artar.

  reaksiyon gösteren moleküllerin mol sayısı artar.

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Katalizör ..................................................

  answer choices

  kimyasal bir tepkimenin hızını tepkimede harcanmaksızın artıran maddeye verilen isimdir.

  bir reaksiyonda ürün elde etmek için grup veren maddedir.

  kimyasal tepkimelerin başlayabilmesi için gerekli olan başlatıcı kuvvettir.

  kimyasal bir tepkimenin kararsızlık kaynağıdır.

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hipotonik bir çözelti içerisinde eritrositler ...................

  answer choices

  su alarak şişer ve patlarlar.

  su kaybederek büzüşürler.

  herhangi bir değişim göstermezler.

  miktarca sayıları artar.

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sindirim sırasında safra asitlerinin yağlara etkisi ile amaçlanan nedir?

  answer choices

  Yüzey gerilimini düşürmek

  Ozmotik dengeyi sağlamak

  Denatürasyonu sağlamak.

  Safra asitlerinin rejenere olmasını sağlamak.

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Atmosferik oksijenin kana geçmesi ................. örnek olarak verilebilir.

  answer choices

  difüzyon

  adsorpsiyon

  absorpsiyon

  ozmoz

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Resimde hangi olay gösterilmektedir?

  answer choices

  Ozmoz

  Difüzyon

  Diyaliz

  Yüzey gerilimi

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Böbreklerin kanı süzme işlemi hangisine örnek olarak verilebilir?

  answer choices

  Diyaliz

  Ozmoz

  Tutunma

  Difüzyon

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Glikozun CO2 ve H2O'ya kadar parçalanması hangisine örnek olarak verilebilir?

  answer choices

  Oksidasyon

  Redüksiyon

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oksidasyon reaksiyonların hücrenin başlıca ..................... gerçekleşir.

  answer choices

  mitokondri

  endoplazmik retikulum

  nükleus

  sitoplazma

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Redüksiyon .................................................................

  answer choices

  moleküllerin elektron kazanmasıdır.

  moleküllerin elektron kaybetmesidir.

  moleküllerden elektronun uzaklaştırılmasıdır.

  moleküllerdeği C−O bağ sayısının artmasıdır.

 • Question 17
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  2Al + 3Cu2+ ---> 2Al3+ + 3Cu


  Hangi elementin oksitlendiğini ve hangi elementin redüklendiğini yazınız.

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri açık sistemlere örnek olarak verilebilir.

  answer choices

  ampul

  hücre

  sıcak kahve

  termos

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code