Social Studies

PARAAN NG PANANAKOP NG MGA ESPANYOL SA PILIPINAS

53
plays

9 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Sa pamayanang ito pinagsama-sama ang mga Pilipino sa pamumuno ng isang pari_________________.

  pueblo

  bibliya

  kabesera

  misyonero

 • 2. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Ginagamit ng simabahang pantawag sa mga tao_____.

  pueblo

  kampana

  misyonero

  reduccion

 • 3. Multiple-choice
  20 seconds
  1 pt

  Pinakasentro ng isang parokya______.

  pueblo

  kabesera

  kampana

  misyonero

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes