Lesson
Ülemaailmse teaduspäeva viktoriin
3 days ago by
avastuskeskus
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
27 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Ülemaailmse teaduspäeva viktoriin

  Põnevad küsimused ja faktid erinevate teadusteemade kohta.

  Loe küsimusi tähelepanelikult ja vaata ka õiged vastused üle - võid nii avastada üsna ootamatuid asju!


  Head mõistatamist ja avastamist!

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugune organ inimese kehas on suurim?

  answer choices

  Aju

  Nahk

  Kopsud

  Maks

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugust gaasi on Maa atmosfääris enim?

  answer choices

  Hapnik

  Lämmastik

  Süsihappegaas

  Metaan

 • Slide 4
  Report an issue

  Enim on lämmastikku

  Kuigi oleme palju kuulnud kasvuhoonegaaside hulga kasvust atmosfääris, on nende osakaal atmosfääris väike (nt 0.000187% metaani ja 0.041361% süshihappegaasi) on nende mõju kliima soojenemisele väga suur.

  Metaani mõju on CO2 mõjust hinnanguliselt lausa 84 korda suurem!

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Metallid on head elektrijuhid, sest ...

  answer choices

  ... neis on palju vabu elektrone

  ...molekulid on üksteisele väga lähedal

  ... molekulid saavad omavahel väga kergelt põrkuda

  ... neil on läikiv pind

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kes leiutas keemiliste elementide perioodilisustabeli?

  answer choices

  Alan Turing

  Marie Curie

  Albert Einstein

  Dmitri Mendelejev

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mitu kromosoomipaari on inimese keharakkudes?

  answer choices

  44

  92

  2

  23

 • Slide 8
  Report an issue


  Pildil on toodud inimese karüotüüp ehk kromosoomistik.

  Inimesel on 46 kromosoomi.

  44 kromosoomi on paarilised ja 2 sugukromosoomi.


  Meestel on sugukromosoomid X ja Y, naistel XX (vaata pildil all paremal).


 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  answer choices

  Pildil on mehe kromosoomistik.

  Pildil on naise kromosoomistik.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Matemaatik Alan Turing pakkus välja põneva katse, mida täna tuntakse nime all "Turingi test".


  Selle testi käigus selgitatakse välja, kas ...

  answer choices

  ... robotil on maailmavallutusplaanid

  ... tehisintellekt suudab mõelda nagu inimene

  ... tulnukad on olemas

  ... kas kastis olev kass on elus või surnud

 • Slide 11
  Report an issue

  Turingi test

  Arvuti ja Inimesed on kõik erinevates ruumides A, B ja C.

  Inimene ruumis C on kohtunik, kes peab kirjalikult küsimusi esitama ja ruumidest A ja B kirjalikke vastuseid saama. Vastuste võrdlemisel peab kohtunik aru saama kumb vastajatest on arvuti.

 • Slide 12
  Report an issue


  Juhul kui kohtunik ei saa aru, kumb vastajatest on masin, on masin testi sooritanud.


  Siiani on parim saavutus see, et Eugene Groostmanni nimeline arvutiprogramm on suutnud veenda 33% erinevatest kohtunikest, et ta on inimene. • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mida kasutatakse veealuste objektide uurimisel?

  answer choices

  Sonar

  Pulsar

  Radar

  Kvasar

 • Slide 14
  Report an issue


  Sonari nimetus on tegelikult ingliskeelne akronüüm väljendist "SOund Navigation And Ranging", mis eesti keeles on "heli abil navigeerimine ja kauguste määramine".  Pildil on külgvaatesonari kujutis laevavrakist ja ASDIC seadme operaatori ruumi rekonstruktsioon.


 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugune osa või osad kehast ei suuda ise paraneda?

  answer choices

  hambad

  süda

  luud

  aju

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kosmosejaamas viibiv kosmonaut näeb välja vaadates ennast ümbritsevat taevast ...

  answer choices

  ... sinisena

  ... tumedana

  ... punasena

  ... heledana

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Energiakriis on olukord, kus energia kättesaadavus mingis piirkonnas või kogu maailmas jääb kasutajate vajadusele tunduvalt alla.


  Mis on selle suurimaks võimalikuks põhjuseks lähiajal?

  answer choices

  Energia tootmise liiga kõrge hind

  Energialiikide kasutamata jätmine nende kõrge hinna tõttu

  Liigne taastumatute energialiikide kasutamine

  Üldine energialiikide nappus

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pärm on ...

  answer choices

  ... taim

  ... loom

  ... viirus

  ... seen

  ... bakter

 • Slide 19
  Report an issue

  Küpsetuspärm

  Küpsetamisel kasutatakse mitmeid pärmseeni.

  Siin pildil on üks neist, Saccharomyces cerevisiae.


  Pildil oleva skaala jooned on üksteisest 1 mikromeetri kaugusel.

  Sama suure pikkuse saamiseks tuleks joonlaual olev 1 mm jagada tuhandeks!

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mis aastal sündis Lord Byroni tütar Ada Lovelace, kes esimese teadlasena mõistis, et arvuteid võiks saada kasutada ka muuks kui vaid arvutustehete tegemiseks ja keda loetakse esimeseks programmeerijaks?

  answer choices

  1980

  1915

  1815

  1591

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kes oli see teadlane, kes sõnastas kolm liikumist ja jõudusid kirjeldavat seadust?

  answer choices

  Thomas Alva Edisson

  Charles Darwin

  Aristoteles

  Isaac Newton

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugune neist on organismile kõige ohtlikum, sest põhjustab kõige tugevamaid kahjustusi?

  answer choices

  kuum vesi

  keev vesi

  kuum aur

  jääkuubik

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mida ennustab äkiline õhurõhu langus?

  answer choices

  Sooja

  Tormi

  Vihma

  Külma

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missugune neist loomadest on maailma suurim?

  answer choices

  Sinivaal

  Kaelkirjak

  Elevant

  Vaalhai

 • Slide 25
  Report an issue
  Title

  Sinivaal on kuni 33 meetrit pikk ja võib kaaluda üle 150 tonni!

  Võrdlusena, keskmine sõiduauto kaalub umbes 1,5 tonni.


 • Question 26
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mitme erineva teadusteema kohta oli siin küsimusi?

  no correct answer

  5

  6

  7

  8

 • Slide 27
  Report an issue


  Teadlaste tööks on igapäevaselt avardada inimkonna teadmisi maailmas olemasoleva kohta.


  Jätkuvat uudishimu ülemaailmse teaduspäeva puhul!

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code