pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

10th

grade

Image

AP 10 - 2nd Monthly Exam Review

3
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ito ang bahagi ng dagat na napapagitan sa pulo at sa batayang guhit (baseline) ng isang kapuluang estado.

  Kapuluang Katubigan (Archipelagic Waters)

  Eksklusibong Sonang Pang-ekonomiya (Exclusive Economic Zone o EEZ)

  Kalautan (High Seas)

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ito ang bahagi ng dagat na nagsisimula sa panlabas na hanggahan ng dagat teritoryal hanggang 12 nautical miles palabas sa dagat.

  Dagat Teritoryal (Territorial Sea o Territorial Waters)

  Sonang Karatig (Contiguous Zone)

  Kalautan (High Seas)

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ito ay bahagi ng dagat na walang bansa ang nagmamay-ari o kumokontrol.

  Kapuluang Katubigan (Archipelagic Waters)

  Eksklusibong Sonang Pang-ekonomiya (Exclusive Economic Zone o EEZ)

  Kalautan (High Seas)

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?