LESSONNEW
Taevatuled EE (Keskuses)
4 months ago by
Energia Avastuskeskus
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
46 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  TAEVATULED

  Meenuta filmi "Taevatuled" ja proovi avastuskeskuse eksponaate, et vastata neile küsimustele.


  Lisaks saad teada ka äikese ajal ohutust käitumisest!


  Head avastamist!

 • Slide 2
  Report an issue

  Pilte saab suuremaks teha neile vajutades!

  Subtitle
 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Millised nähtused kaasnevad alati koos äikesega? (Vali 4)

  answer choices

  Osooni teke

  Müristamine

  Kärsahais

  Elektrilaengud

  Õhuvoolud

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sürgavere ilmaradari tipus 30 meetri kõrgusel pöörleb… (mis?)

  answer choices

  ... tuulegeneraator, mis toodab elektrit kohalikele elanikele.

  ... radariantenn, kust kiirgab nähtamatut raadiosignaali.

  ... kukekujuline tuulelipp, mis näitab tuule suunda.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mitmel päeval aastas esineb Eestis äikest?

  answer choices

  Keskmiselt u 40 päeval.

  Keskmiselt u 10 päeval.

  Keskmiselt u 20 päeval.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kõige rohkem äikesepäevi esineb Venezuelas Maracaibo [marakaibo] järve ääres.

  Mitmel päeval aastas esineb seal äikest?

  answer choices

  Umbes 100 päeval.

  Umbes 300 päeval.

  Umbes 200 päeval.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kõrgatmosfääris esinevad haruldased …

  answer choices

  ... kääbikuvälgud

  ... trollivälgud

  ... haldjavälgud

  ... näkivälgud

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Märgi, kas väide on õige või vale.


  Välgukanalis on õhk umbes 5 korda kuumem kui Päikese pinnal.

  answer choices

  Õige

  Vale

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Enamik välke sähvib ... vahel

  answer choices

  ... vihmapiiskade ja maapinna ...

  ... pilvede ja maapinna...

  ... pilvede ja maapinnal paiknevate objektide ...

  ... pilvede...

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Märgi, kas väide on õige või vale.


  Keravälk on levinud nähtus.

  answer choices

  Õige

  Vale

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Märgi, kas väide on õige või vale.


  Püha Elmo tuli on keravälgu teine nimetus.

  answer choices

  Õige

  Vale

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Märgi, kas väide on õige või vale.


  Kui välk lööb sisse, siis objektiga kokkupõrkel tekib heli, mis kajab muudelt pindadelt tagasi. See ongi müristamine.

  answer choices

  Õige

  Vale

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Märgi, kas väide on õige või vale.


  Välgukanalis paisub kuum õhk plahvatuslikult. Tekkivat lööklainet tajume müristamisena.

  answer choices

  Õige

  Vale

 • Slide 14
  Report an issue

  Leia välgusaalist ka see eksponaat ja proovi, mida see teeb.

  Body text
 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nii maja kui ka majaka tippu on paigutatud traadid.

  Loe eksponaadi teksti ning selgita välja, missugused alljärgnevatest väidetest on õiged. (Vali 3)

  answer choices

  Mõlema hoonemaketi tipus olev traat on piksevarras.

  Piksevarras on ohtlik, sest meelitab välgu ehitisele ja võib põhjustada tulekahju.

  Piksevardaid kasutatakse, et äikese energia ohutult maapinda juhtida.

  Piksevardad vähendavad ohtu inimeste elule ja varale.

  Piksevardad suurendavad ohtu inimeste elule ja varale.

 • Slide 16
  Report an issue

  Leia Väikese välgu eksponaadi lähedusest ka need.

  Loe selle eksponaadi tekst läbi.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mis need on?

  answer choices

  Pikse tõttu hukkunud loomade kondid

  Väikesed kivitükid

  Pikse tõttu tekkinud kvartsklaas

  Ammu surnud elukate kivistised

 • Slide 18
  Report an issue

  Uskumatu, et see on kvartsklaas!

  Subtitle
 • Slide 19
  Report an issue

  Leia -1. korruselt eksponaat "Kõu"

  Body text
 • Question 20
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Istu "Kõue" trepi kõrgeimale astmele ja vajuta nupule.


  Mida tunned?

 • Slide 21
  Report an issue

  -1. korrusel on ka see...

  Body text
 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mis see on?

  answer choices

  Põimitud pikne

  Äikesetoru

  Vangistatud välk

  Äikeseplaat

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuidas see tekkis?

  answer choices

  Inimeste tehtud plaat sai looduses piksega pihta.

  Plaat on inimtekkeline ja mustri tegid laboris teadlased.

  Looduses tekkisid nii plaat kui muster sellel.

  Avastuskeskuse leiutaja tegi pannkooke ja siis juhtus see.

 • Slide 24
  Report an issue

  Järgnevalt saad teada, kuidas äikese ajal ohutult käituda.

  Subtitle
 • Question 25
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Minu teadmised äikesega kaasnevatest ohtudest on...

  no correct answer

  ... väga nõrgad

  ... nõrgad

  ... keskmised

  ... tugevad

  ... väga tugevad

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas äikese ajal tohib ujuda veekogus?

  answer choices

  Ei tohi

  Jah, tohib

  Jah, aga ainult kalda lähedal

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas äikese ajal tohib paadiga sõita?

  answer choices

  Ei tohi

  Jah, tohib

  Jah, aga ainult kalda lähedal

 • Slide 28
  Report an issue

  Äikesega ei tohi ujuda ega paadiga sõita

  Veest välja ulatuv peanupp või paadis istuja on lagedal veeväljal ülejäänud pinnast kõrgem ja võib saada äikesetabamuse.


  Isegi kui seda ei juhtu, on siiski oht, et äike lööb vette. Kui äike lööb vette, kandub elektrilöök ka vee pealmises kihis asuva ujuja või paadini.

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Järgnevatest piltidest vaid üks kirjeldab ohutut olukorda äikese ajal. Missugune?

  answer choices
 • Slide 30
  Report an issue

  Äikese ajal ei tohi tuld teha

  Tuld ei tohi teha ei lõkkena, kaminas ega ka ahjus. Suitsusammas käitub maandamata piksevardana - välk võib majja lüüa või võib inimene ise saada kaudse elektrilöögi.


  Eelkõige võikski viibida piksevardaga majas, mille korstnast suitsusammast ei tule. Seal on ohutu, sest päris piksevarras maandab võimaliku pikselöögi.

  Samas on soovitatav elektriseadmeid mitte kasutada ja need hoopis pistikust välja tõmmata.

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kumb neist tegevustest on äikese ajal ohutum?

  answer choices

  Helistamine juhtmega telefoniga

  Helistamine mobiiliga

 • Slide 32
  Report an issue

  Ohutum on kasutada akul töötavaid juhtmevabasid seadmeid

  Juhtmega seadmeid ei tohi välgu ajal üldse kasutada. Välgulöök võib inimeseni kanduda kaudse elektrilöögina nii telefoni-, interneti- , antenni- või elektrikaabli kaudu.


  Kõik juhtmetega elektriseadmeid tuleks eemaldada vooluvõrgust juba enne äikese algust!

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mida neist tohib äikese ajal teha?

  answer choices
 • Slide 34
  Report an issue

  Väldi veega seotud tegevusi

  Lisaks elektriseadmete kasutamisele ei ole hea idee minna dušši alla, vanni või käsi pesta – vesi juhib hästi elektrit ja taas on kaudse elektrilöögi oht.

 • Question 35
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missuguses neist kohtadest tohib äikese ajal viibida? (Vali 2)

  answer choices
 • Slide 36
  Report an issue

  Ohutud kohad äikese ajal

  Lennuk on see ohutu koht, kus äikesega olla. See on nagu Faraday puur, mis ei lase endale laenguid sisse. Küll aga on äikese tekitatud elektromagnetväljad ohtlikud lennuki seadmetele ja pilvedes olevad õhuvoolud on samuti ohtlikud - seetõttu välditakse äikesepilvedesse lendamist ning möödutakse neist ringiga.


  Rong on ka ohutu koht, sest rongi kere on maandatud. Elektrilaeng liigub mööda rongi välist metallpinda rööpasse. Rööbas on omakorda maandatud. Reisija on rongis kaitstud

 • Slide 37
  Report an issue

  Ohtlikud kohad äikese ajal

  Äikese ajal ei tohi viibida lagedal väljal ega kõrgemates kohtades - seal on suurem oht saada pihta välgutabamusega, sest oled otsekui piksevarras lagedal platsil.


  Ka lagedal olev bussiootepaviljon on äikesele kerge saak, sest on ümbritsevatest objektidest kõrgem ja võib seega tabamuse saada. Samuti pole paviljon puude all ohutu, sest selline kerge rajatis ei kaitse äikesetormi puhul murdunud puutüvede ja okste eest.

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Missuguses neist kohtadest on ohutu viibida?

  answer choices
 • Slide 39
  Report an issue

  Miks nii?

  Auto on üks ohutumaid kohti, kus viibida äikese ajal. Auto on otsekui Faraday puur – elektronid „libisevad” auto pealt maha. Samas soovitatakse autoga sel ajal mitte sõita.


  Suurte puude läheduses ei tohi viibida, sest äike võib neisse sisse lüüa. Võib saada kaudse välgutabamuse või pihta murduvate okstega!


  Avatud akna läheduses ei tohi viibida. Akna lahti hoidmine ei suurenda tingimata äikeselöögi ohtu majale, ent võimaldab äikesel lüüa objektidele, mis on majas sees!

  Lisaks võivad tormituuled aknad lõhkuda. Seega, aknad kinni!

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kas äikese ajal tohib jalgrattaga sõita?

  answer choices

  Jah

  Ei

 • Slide 41
  Report an issue

  Äikesega jalgrattaga sõita ei tohi

  Jalgrattasõiduga on sarnane olukord, kus inimene asub maapinnast kõrgemal ning seetõttu muutub äikesele n-ö piksevardaks.

 • Question 42
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Minu teadmised äikesega kaasnevatest ohtudest on nüüd...

  no correct answer

  ... nõrgemad kui enne

  ... samasugused kui enne

  ... veidi paremad kui enne

  ... palju paremad kui enne

 • Question 43
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Milline oli kõige huvitavam uus asi, mida sa varem ei teadnud?

 • Question 44
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mis jäi sulle segaseks, või mida tahaksid täpsemalt teada saada?

 • Question 45
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Milline uus teadmine, sellest viktoriinist on sinu arvates väärt jagamist?

 • Slide 46
  Report an issue

  Saidki tehtud.

  Tubli! =)

  Body text
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code