Quiz
Selamat Datang Nabi Kekasihku
an hour ago by
ammyheri09_07699
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wahyu kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Qur'an Surat....

  answer choices

  Al Fatihah

  Al Alaq ayat 1-5

  Al Muddatsir ayat 1-7

  Al Maidah ayat 1-3

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Langkah pertama dakwah Nabi dilakukan dengan cara....

  answer choices

  terbuka

  hati-hati

  sembunyi-sembunyi

  terang-terangan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah....

  answer choices

  Siti Halimah

  Abu Bakar As Shidiq

  Zaid bin Tsabit

  Bilal bin Rabah

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak adalah....

  answer choices

  Siti Khadijah

  Abu Bakar

  Ali bin Abi Thalib

  Zaid bin Haritsah

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perintah untuk berdakwah secara terbuka terdapat di dalam surat....

  answer choices

  Al-Alaq 1-5

  Al-Muddatsir 1-7

  Al-Maidah 3

  Al-Hijr 94 -95

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad Saw setelah mendapat perintah dakwah dengan cara terbuka adalah....

  answer choices

  menghimpun kekuatan dengan para sahabatnya

  mengumpulkan kerabat dekat untuk mengajak mereka beriman

  mengislamkan Umar bin Khottob dan Sayidina Hamzah

  mengutus Utsman bin Affan ke Madinah

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pusat pengajaran Al-Qur,an pada saat awal dakwah Nabi bertempat di rumah...

  answer choices

  Siti Khadijah

  Siti Fatimah

  Abu Thalib

  Arqom bin Abi Arqom

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut Tokoh Kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi, kecuali....

  answer choices

  Abu Jahal

  Abu Lahab

  Abu Thalib

  Abu Sufyan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Diusia berapakah Nabi Muhammad SAW, wafat....

  answer choices

  60 tahun

  61 tahun

  62 tahun

  63 tahun

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pemikiran yang ada pada Nabi Muhammad setelah gagal dalam menyebarkan Islam di Makkah adalah ....

  answer choices

  Hijrah ke Madinah

  Mengubah cara dakwah

  Menandatangani piagam Madinah

  Meningkatkan persaudaraan

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar "Al Amin" dari suku Quraisy. yang artinya ...

  answer choices

  Dapat diterima

  Dapat dipercaya

  Dapat diikuti

  Dapat dipatuhi

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dimanakah Nabi Muhammad SAW sering melakukan Uzlah (menyendiri) sebelum diangkat jadi Rasul ?

  answer choices

  Gua Tsur

  Gua Uhud

  Gua Hira

  Gua Rahmah

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Orang-orang yang pertama kali masuk Islam di sebut ...

  answer choices

  Assabiqunal Mutaqaddimun

  Assabiqunnal Mutaakhiruun

  Assabiqunal Akhiruun

  Assabiqunnal Awwaluun

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang mengasuh Nabi Muhammad SAW dari usia 8 tahun sampai remaja ....

  answer choices

  Abdullah bin Abdul Muthalib

  Abdul Muthalib

  Abu Thalib

  Hamzah

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Wanita ...

  answer choices

  Siti Khadijah

  Siti Aisyah

  Siti Fatimah

  Siti Khalishah

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah Nama Pendeta dari Bashra yang mendekati Abu Thalib seraya mengatakan bahwa Muhammad SAW akan menjadi sosok yang membawa rahmat bagi semesta alam sebagaimana yang tercatat pada kitab-kitabnya...

  answer choices

  Bukhari

  Buhaira

  Umar

  Abu Bakar

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Diusai berapakah Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi Rasul...

  answer choices

  40 tahun

  41 tahun

  42 tahun

  43 tahun

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Salah satu sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW, kecuali...

  answer choices

  Tidak mudah putus atas

  Tidak peduli terhadap sesama

  Selalu semangat berkerja yang tinggi

  Selalu jujur, amanah, tabah, percaya diri

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan adab mengasihi Rasulullah kecuali?

  answer choices

  Berusaha mengenali peribadi Rasulullah S.A.W

  Berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah S.A.W

  Sentiasa mengingati Rasulullah S.A.W

  Menjadi nabi selepas Rasulullah S.A.W

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad saw. diasuh oleh....

  answer choices

  Abu Thalib

  Abdul Muthalib

  Hamzah bin Abdul Muthalib

  Abu Lahab

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code