Other

Билимдуу озот

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ч.Айтаматов торолгон айылдын аталышы кандай?

  Алай

  Талас

  Шекер

  кара кулжа

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Айтматовдун апасынын аты ким?

  Нагима

  Наргиза

  Нуриза

  Сурайе

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Айтматовдун кайсы чыгармасында жылкы жонундо соз болот?

  Ак жаан

  Гулсары

  Гулсарат

  Жамийла

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes