Quiz
TRIAL PERAK 1
10 minutes ago by
zahira13
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di bawah berkaitan dengan ciri-ciri tamadun.


  Sistem pemerintahan

  Pengkhususan pekerjaan

  Agama dan kepercayaan

  Bahasa dan sistem tulisan

  Petempatan kekal

  X


  Apakah X? [T4B1]

  answer choices

  Kemajuan sistem perhubungan

  Hubungan antara kerajaan

  Kehidupan berorganisasi.

  Perkembangan ekonomi

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kedua-dua bandar berikut terdapat dalam tamadun Indus.


  Mohenjo-Daro

  Harappa


  Apakah faktor kemajuan bandar tersebut? [T4B1]

  answer choices

  Penambahan penduduk

  Penguasaan ilmu geometri.

  Perubahan struktur organisasi

  Perkembangan sistem pengangkutan

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah persamaan sistem demokrasi yang diamalkan di Yunani dengan sistem demokrasi yang diamalkan pada masa kini? [T4B2]

  answer choices

  Penglibatan rakyat dalam pembentukan kerajaan.

  Golongan agama menjadi penasihat pemerintah

  Pilihan raya diadakan setiap lima tahun

  Raja menjadi ketua pentadbir negara

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Golongan Helot dalam kelas sosial masyarakat Sparta merujuk kepada [T4B2]

  answer choices

  pengusaha tanah.

  golongan hamba

  angkatan tentera

  ahli agama

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar menunjukkan Gunung Jerai di Kedah.

  Apakah kepentingan gunung tersebut kepada kemajuan kerajaan Kedah Tua? [T4B3]

  answer choices

  Memudahkan kedatangan pedagang.

  Simbol penguasaan alam semesta

  Lambang kekuatan pemerintah

  Benteng pertahanan negeri

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja.

  Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut? [T4B3]

  answer choices

  Sebagai pusat kegiatan perdagangan

  Menjadi pusat pentadbiran

  Lambang penguasaan alam semesta.

  Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah masyarakat Arab Jahiliah marah dan bermasam muka apabila menerima kelahiran anak perempuan? [T4B4]

  answer choices

  Harta tergadai

  Hilang jawatan

  Maruah tercabar.

  Keluarga terancam

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nabi Muhammad SAW diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya.


  Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab? [T4B4]

  answer choices

  Penyebaran Islam di Makkah

  Perbalahan antara kaum dielakkan.

  Perkembangan perdagangan di Makkah

  Pelantikan pemimpin dari kalangan orang Islam

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada tahun 630 Masihi, Nabi Muhammad SAW telah menguasai semula kota Makkah.


  Apakah kesan peristiwa tersebut? [T4B5]

  answer choices

  Pembahagian wilayah

  Bilangan penduduk bertambah

  Sistem kabilah diteruskan

  Unsur jahiliah dihapuskan.

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi dalam Piagam Madinah? [T4B5]

  answer choices

  Memimpin angkatan tentera

  Menjadi pentadbir wilayah

  Diberi pengecualian cukai

  Diiktiraf sebagai rakyat.

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq kepada kerajaan Islam Madinah? [T4B6]


  I - Memerangi golongan al-Riddah

  II - Memperkenalkan pelbagai cukai

  III - Menubuhkan Jabatan Kehakiman

  IV - Menyelesaikan perpecahan umat Islam

  answer choices

  I dan II

  I dan IV.

  II dan III

  III dan IV

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di bawah merujuk kepada cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun luar.

  Pertembungan tamadun

  Penaklukan dan perdagangan


  Apakah kesan daripada pertembungan tersebut? [T4B6]

  I - Peningkatan ilmu

  II - Penyerapan budaya

  III - Penguasaan kuasa

  IV - Pembahagian kelas sosial

  answer choices

  I dan II.

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual di bawah menerangkan cara ulama menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

  Pattani: Raja Phaya Tu Nakpa diislamkan oleh Syeikh Said

  Pasai: Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh Ismail


  Mengapakah ulama mengislamkan pemerintah? [T4B7]

  answer choices

  Mengharapkan anugerah

  Menguasai kerajaan

  Menarik perhatian rakyat.

  Menyekat pengaruh agama lain

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sultan Iskandar Musa Mahkota Alam telah menubuhkan institusi baitulmal di Acheh.


  Apakah fungsi institusi tersebut? [T4B7]

  answer choices

  Menjaga perbendaharaan negara.

  Menguruskan adat istiadat istana

  Menyeragamkan sistem pentadbiran

  Mengawal pelaksanaan undang-undang

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Zilullah fil-alam adalah gelaran raja selepas kedatangan Islam ke Tanah Melayu.


  Apakah kesan penggunaan gelaran tersebut? [T4B8]

  answer choices

  Pengukuhan hubungan luar

  Kemantapan undang-undang

  Keberkesanan sistem pentadbiran

  Pengiktirafan kewibawaan pemerintah.

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar menunjukkan kesibukan pelabuhan Melaka pada abad ke-15.

  Apakah faktor yang menyebabkan kesibukan pelabuhan tersebut? [T4B8]

  answer choices

  Bebas cukai

  Banyak galian

  Pentadbiran cekap.

  Mata wang seragam

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Golongan Patron muncul di Eropah pada Zaman Renaissance.


  Apakah peranan golongan tersebut? [T4B9]

  answer choices

  Menyebarkan agama

  Menjelajah ke kawasan luar

  Menganggotai pasukan tentera

  Menaungi golongan pelukis.

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Akta Antipenggabungan (Anti Combination Act) diperkenalkan di Britain pada peringkat awal Revolusi Perindustrian.


  Apakah kesan daripada akta tersebut? [T4B9]

  answer choices

  Buruh asing dilarang bekerja

  Gaji pekerja tidak meningkat.

  Harga barang berkurangan

  Wanita dilarang bekerja di kilang

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual 1 berkaitan dengan dasar British dalam perusahaan tanaman getah di Tanah Melayu.

  1920

  Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan


  Mengapakah dasar tersebut diperkenalkan? [T4B10]

  answer choices

  Menstabilkan harga.

  Mengurangkan import

  Meningkatkan pengeluaran

  Menyekat kegiatan orang tengah

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kesan peristiwa berikut? [T4B10]


  1897

  British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang di bawah Ordinan XIII

  answer choices

  Mata wang tradisional terhapus.

  Nilai mata wang merosot

  Pinjaman wang sukar diperolehi

  Penggunaan wang asing dibenarkan

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sepanyol telah memperkenalkan Sistem Polo di Filipina.


  Apakah kesan pengenalan sistem tersebut? [T5B1]

  answer choices

  Pertambahan tenaga kerja asing

  Penindasan penduduk peribumi.

  Pengangguran semakin meningkat

  Pengeluaran hasil pertanian berkurangan

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di bawah merujuk kepada perubahan corak perjuangan nasionalisme di Asia Tenggara.


  Tahap 1: Bercorak sederhana

  Tahap 2: Bercorak radikal


  Mengapakah perubahan corak perjuangan tersebut berlaku? [T5B1]

  answer choices

  Blok kuasa dunia dibentuk

  Perjuangan awal kurang berjaya.

  Kerjasama dengan negara serantau

  Sumber kewangan tidak mencukupi

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Akhbar berikut memberikan saranan untuk kemajuan ekonomi orang Melayu pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu.

  Warta Malaya

  Warta Negara

  Majlis


  Apakah saranan tersebut? [T5B2]

  I - Menjalankan aktiviti perniagaan

  II - Menubuhkan syarikat kerjasama

  III - Mengasaskan institusi kewangan

  IV - Melaksanakan penyatuan tanah

  answer choices

  I dan II.

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gerakan Islah bertujuan membetulkan pandangan orang Melayu terhadap Islam. Apakah saranan gerakan tersebut kepada orang Melayu? [T5B2]

  answer choices

  Mengutamakan pemimpin

  Memelihara warisan tradisi

  Kerjasama antara kaum

  Berani mengkritik penjajah.

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Negara dan bangsa Malaysia lahir apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada tahun 1957 dan pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963.


  Apakah faktor yang menjayakan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia? [T5B3]

  I - Desakan kumpulan radikal

  II - Pemimpin dan rakyat bermuafakat

  III - Semangat toleransi menjadi amalan

  IV - Penduduk terdiri daripada pelbagai kaum

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III.

  III dan IV

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah persamaan kandungan undang-undang tubuh kerajaan Melayu berikut? [T5B3]


  Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895

  Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

  answer choices

  Peranan mufti

  Pewaris sultan.

  Tugas penasihat

  Keselamatan sultan

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pantun berikut menggambarkan kesan pembentukan Malayan Union di Tanah Melayu.


  Dari Bentan ke Kuala Sedidi

  Singgah Berjaja di Batu Pahat

  Syarat kerakyatan secara jus soli

  Kuasa raja turut tergugat


  Apakah tindakan orang Melayu? [T5B4]

  answer choices

  Memohon bantuan luar

  Mengukuhkan pertahanan negeri

  Menggubal perlembagaan alternatif

  Mengadakan demonstrasi secara aman.

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada British.


  Mengapakah penyerahan tersebut mendapat bantahan penduduk tempatan? [T5B4]

  answer choices

  Sistem beraja tergugat

  Sempadan wilayah berubah

  Negeri menjadi tanah jajahan.

  Kegiatan perdagangan terjejas

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah perkara yang dipersetujui oleh pemimpin bukan Melayu dalam Pakatan Murni? [T5B5]


  I - Agama Persekutuan

  II - Undang-undang

  III - Prinsip kehakiman negara

  IV - Kedudukan raja-raja Melayu

  answer choices

  I dan II

  I dan IV.

  II dan III

  III dan IV

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan fungsi Suruhanjaya Reid.


  Merangka perlembagaan negara

  X


  Apakah X? [T5B5]

  answer choices

  Membendung kegiatan komunis

  Menetapkan sempadan antara negeri

  Menetapkan kuasa Yang di Pertuan Agong

  Membentuk rupa bangsa di Tanah Melayu.

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara.


  Teori Domino berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun 1960an. Menurut teori ini, komunis yang sudah bertapak di Indo-China akan menguasai negara-negara lain di Asia Tenggara.

  Sumber: Sejarah Malaysia 1800-1963 Mohd Isa Othman


  Apakah tindakan pemimpin kita untuk mengelakkan ancaman tersebut? [T5B6]

  answer choices

  Menubuhkan Majlis Gerakan Negara

  Membentuk Persekutuan Malaysia.

  Menyekat kemasukan imigran

  Meminda perlembagaan

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pembentukan Malaysia telah ditentang oleh Indonesia kerana menganggap Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan baharu.


  Siapakah dalang di sebalik anggapan tersebut? [T5B6]

  answer choices

  Parti Komunis.

  Orientalis Barat

  Golongan agama

  Penjajah Belanda

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran di Malaysia.


  Sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen yang diamalkan negara sejak merdeka terbukti berkesan mewujudkan kestabilan dan memakmuran kepada negara.

  Sumber: Bernama, 30 Januari 2013


  Bagaimanakah sistem tersebut dapat mewujudkan kestabilan dan kemakmuran negara? [T5B7]


  I - Rakyat berpeluang membentuk kerajaan

  II - Pandangan rakyat biasa diambil kira

  III - Hak rakyat untuk bersuara disekat

  IV - Kebebasan mutlak rakyat terjamin

  answer choices

  I dan II.

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Salleh adalah warganegara Malaysia yang ingin mengundi dalam pilihan raya umum ke-14.


  Apakah syarat yang perlu Muthu penuhi? [T5B7]


  I - Tidak muflis

  II - Berumur 21 tahun

  III - Mendaftar sebagai pemilih

  IV - Menjadi ahli dalam parti politik

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III.

  III dan IV

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera di atas kerana ia adalah lambang [T5B7]

  answer choices

  keagungan

  kegigihan

  kemajuan

  kedaulatan.

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di bawah menerangkan matlamat Rancangan Malaya Pertama.


  Membangunkan kawasan luar bandar

  Merapatkan jurang perbezaan pendapatan


  Mengapakah rancangan tersebut gagal dicapai? [T5B8]

  answer choices

  Bahan mentah terhad

  Ancaman komunis.

  Kelemahan pentadbiran

  Kekurangan kemudahan asas

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dasar Penswastaan dilancarkan dalam Rancangan Malaysia Keempat.


  Apakah matlamat dasar tersebut? [T5B8]


  I - Mengimbangi pemilikan harta antara kaum

  II - Mengurangkan beban kewangan kerajaan

  III - Meningkatkan kemajuan ekonomi

  IV - Memperhebatkan pembukaan tanah

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III.

  III dan IV

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perang Dunia Pertama tercetus di Eropah mulai tahun 1914 hingga tahun 1918.


  Mengapakah Amerika Syarikat turut terlibat dalam perang tersebut? [T5B9]

  answer choices

  Menguji senjata

  Permintaan Britain.

  Mempertahankan Serbia

  Menyekat ideologi komunis

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual di bawah berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).


  1971

  Kuala Lumpur

  Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Asean


  Apakah keputusan yang dicapai dalam mesyuarat tersebut? [T5B9]

  answer choices

  Penubuhan Pusat Kajian Bahasa Inggeris (RELC)

  Pembentukan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)

  Pengisytiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN).

  Pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM)

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peta menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia.

  Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut? [T5B9]

  answer choices

  Membangunkan wilayah pembangunan baru

  Mewujudkan keseimbangan ekonomi

  Merancakkan perkembangan perindustrian

  Membentuk masyarakat yang bermaklumat.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code