Quiz
TRIAL N9
10 minutes ago by
zahira13
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
40 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut merujuk kepada sumbangan tamadun Mesopotamia.

  1) Penciptaan kalendar berasaskan sistem solar

  2) Penggunaan jalan laut


  Apakah ilmu yang perlu dikuasai oleh masyarakat tersebut? [T4B1M15]

  answer choices

  Sains

  Geometri

  Geologi

  Astronomi

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Masyarakat Hwang Ho percaya jika raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup.


  Apakah yang anda faham dengan konsep tersebut? [T4B1M31]

  answer choices

  Merupakan Tuhan Ibu

  Raja bayangan tuhan

  Raja berkuasa mutlak

  Mandat daripada tuhan

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senarai berikut merujuk kepada negara kota dalam tamadun Yunani.

  Corinth

  Athens

  Mengapakah negara kota tersebut tidak memberi perhatian dalam bidang pertanian? [T4B2M51]

  answer choices

  Kekurangan tanah untuk pertanian

  Kemahiran dalam bidang pelabuhan

  Kekurangan sumber bahan mentah

  Keadaan iklim tidak sesuai

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan Alam Melayu kepada tamadun India? [T4B2M52]

  answer choices

  Pusat ketenteraan

  Pusat penterjemahan

  Pembekal rempah ratus

  Pembekal barangan tembikar

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah berikut merupakan perubahan yang berlaku kepada kerajaan Funan.

  Kerajaan agraria ---> Kerajaan maritim


  Mengapakah perubahan ini berlaku? [T4B3M76]

  answer choices

  Kemajuan teknologi

  Kemudahan pelabuhan

  Pemerintah berwibawa

  Peningkatan penduduk

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah unsur mitos dan legenda berkaitan asal usul raja digunakan semasa pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara? [T4B3M85]

  answer choices

  Memperkukuh kedudukan pemerintah

  Mendaulatkan sistem perundangan

  Mengiktiraf golongan pendeta

  Mengekalkan warisan tradisi

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah berikut merujuk kepada masyarakat Arab Jahiliah.

  Masyarakat Arab Jahiliah

  Masyarakat Badwi

  Masyarakat Hadari


  Mengapakah berlaku perbezaan dalam cara hidup dan pencapaian antara masyarakat tersebut? [T4B4M100]

  answer choices

  Pegangan agama

  Perbezaan petempatan

  Pendidikan masyarakat

  Percanggahan pendapat

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Peristiwa tersebut telah berlaku kepada Nabi Muhammad SAW semasa baginda berumur 35 tahun.


  Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab? [T4B4M106]

  answer choices

  Menerima ajaran Islam

  Meningkatkan semangat kesukuan

  Perebutan kuasa menjaga Kaabah

  Perbalahan kaum dapat dielakkan

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Arab Madinah.

  622 Masihi

  Perjanjian Aqabah Kedua ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan suku Aus dan Khazraj


  Apakah perkara yang dipersetujui dalam perjanjian tersebut? [T4B5M119]

  I - Menamatkan permusuhan dengan Makkah

  II - Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad SAW

  III - Menjemput Nabi Muhammad SAW dan orang Islam ke Madinah

  IV - Mempersaudarakan orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah reaksi orang Islam apabila mendengar khabar angina tentang kematian Uthman bin Affan yang dihantar untuk menerangkan tujuan mereka ke Makkah? [T4B5M132]

  answer choices

  Membela kematian Uthman

  Mengadakan rundingan damai

  Mengukuhkan pasukan tentera

  Menghantar pasukan pemerhati

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan khalifah pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.

  1) Membahagikan Tanah Arab kepada 10 wilayah

  2) Mengumpul tulisan al-Quran

  3) Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera


  Siapakah khalifah tersebut? [T4B6M148]

  answer choices

  Abu Bakar al-Siddiq

  Umar bin al-Khattab

  Uthman bin Affan

  Ali bin Abu Talib

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah berikut berkaitan dengan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

  Cara pertembungan

  Perdagangan dan perniagaan

  X

  Penaklukan dan ketenteraan

  Kebudayaan

  Intelektual


  Apakah X? [T4B6M164-165]

  answer choices

  Sistem pemeritahan

  Perkahwinan diraja

  Hubungan diplomatik

  Kecemerlangan individu

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan teori kedatangan Islam di Asia Tenggara.

  Sebuah perkampungan Islam bernama Ta Shih telah wujud di Sumatera Utara pada tahun 650 Masihi


  Apakah teori yang dikaitkan dengan pernyataan tersebut? [T4B7M176]

  answer choices

  Islam dari India

  Islam dari China

  Islam dari Kepulauan Melayu

  Islam dari Semenanjung Tanah Arab

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kedatangan Islam telah mengubah sistem politik di Asia Tenggara.

  Apakah perubahan tersebut? [T4B7M185-186]


  I - Penggunaan gelaran sultan

  II - Pengenalan perundangan Islam

  III - Pemerintahan raja berkuasa mutlak

  IV - Pengurangan pengaruh golongan pembesar

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan sistem perundangan Kesultanan Melayu Melaka.

  1) Hukum Kanun Melaka

  2) Undang-undang Laut Melaka


  Apakah persamaan undang-undang tersebut? [T4B8M200]

  answer choices

  Menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar

  Menghuraikan tanggungjawab dan hukuman

  Mengandungi undang-undang keluarga

  Menerangkan permasalahan ibadah

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan watak yang terdapat dalam cerita jenaka atau cerita lucu masyarakat Melayu. [T4B8M204]

  Pak Belalang

  Si Luncai


  Apakah sifat yang ditonjolkan pada watak tersebut?

  answer choices

  Lurus bendul

  Kejujuran

  Kecerdikan

  Bekerjasama

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Portugal menjadi pelopor kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Eropah ke Timur? [T4B9M223-224]

  answer choices

  Kekuatan monarki baru

  Menyebarkan tamadun

  Mendapatkan bahan mentah

  Galakan daripada pemerintah

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar adalah alat yang dicipta oleh Jethro Tull.

  Apakah kepentingan alat tersebut? [T4B9M229]

  I - Banyak lubang digali serentak

  II - Peningkatan kesuburan tanah

  III - Banyak tanaman baru ditanam

  IV - Penanaman biji benih lebih pantas

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu oleh pemodal Eropah meningkat dari tahun 1926 hingga tahun 1935? [T4B10M251-252]

  answer choices

  Sokongan pembesar Melayu

  Cukai eksport meningkat

  Penggunaan kapal korek

  Intensif buruh

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah perkembangan perusahaan perkilangan di Tanah Melayu perlahan sebelum abad ke-20? [T4B10M266]

  answer choices

  Kekuarangan buruh mahir

  Persaingan barangan import

  Tumpuan pertanian komersial

  Infrastruktur yang mundur

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tokoh berikut adalah nasionalis di Asia Tenggara yang telah menghasilkan karya sastera sebelum Perang Dunia Kedua.

  Pak Sako: Anak Mat Lela Gila

  Jose Rizal: Noli Me Tangere

  Chairil Anuar: Kerikil-kerikil Tajam


  Apakah mesej yang mereka hendak sampaikan? [T5B1M15]

  answer choices

  Pembentukan kerajaan sendiri

  Penggunaan bahasa pribumi

  Penindasan terhadap rakyat

  Pembelaan terhadap wanita

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Persatuan Belia Buddha adalah pertubuhan tahap pertama di Burma yang menggunakan Isu Kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat.


  Mengapakah persatuan tersebut ditubuhkan? [T5B1M21]

  answer choices

  Mengekalkan tradisi Buddha

  Melancarkan pemberontakan

  Memperjuangkan kemajuan ekonomi

  Memperjuangkan kuasa pemimpin tempatan

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah kedatangan British ke Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah ditentang oleh pemimpin setempat? [T5B2M30]


  I - Menguasai daerah mereka

  II - Mempengaruhi masyarakat tempatan

  III - Menyelaraskan penggunaan mata wang

  IV - Memperkenalkan sistem pentadbiran baru

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pasukan Force 136 ditubuhkan dalam kalangan orang Melayu.


  Apakah tujuan penubuhan pasukan tersebut? [T5B2M58]

  answer choices

  Menentang Jepun

  Menjaga kepentingan Bintang Tiga

  Menjaga kepentingan British

  Menentang MPAJA

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bagaimanakah sempadan wilayah kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? [T5B3M65]

  answer choices

  Kesetiaan rakyat

  Kegiatan ekonomi

  Konsep dewaraja

  Kekayaan hasil bumi

 • Question 26
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat Adat Pepatih di Negeri Sembilan.

  Bulat anak buah menjadi buapak

  Bulat buapak menjadi Lembaga

  Bulat lembaga menjadi penghulu

  Bulat penghulu menjadi raja


  Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada perbilangan tersebut? [T5B3M88]

  answer choices

  Mempertahankan konsep raja berkuasa mutlak

  Mengekalkan khazanah budaya bangsa

  Menegakkan kecemerlangan individu

  Mengutamakan kepentingan permuafakatan

 • Question 27
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah muslihat British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946 di Tanah Melayu? [T5B4M96]

  answer choices

  Menjamin penguasaan ekonomi

  Menyekat perluasan kuasa luar

  Melindungi golongan imigran

  Mengamal dasar birokrasi Barat

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kerajaan British di Sarawak telah mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. 9.


  Mengapakah surat tersebut dikeluarkan? [T5B4M111]

  answer choices

  Melicinkan sistem pentadbiran British

  Memastikan kesetiaan kakitangan kerajaan

  Mempertahan kedaulatan Sarawak

  Memelihara hak penduduk pribumi

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem Ahli dilaksanakan di Tanah Melayu dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955.


  Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuh perpaduan rakyat? [T5B5M119]

  answer choices

  Penggubalan Akta Hasutan

  Penggunaan bahasa kebangsaan

  Ahli dipantau oleh Majlis Raja-raja

  Ahli dilantik dalam pelbagai kaum

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maklumat berikut berkaitan dengan peranan Suruhanjaya Reid.

  Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka


  Apakah isu hangat yang diberi perhatian oleh suruhanjaya tersebut? [T5B5M126]

  answer choices

  Penetapan hak wilayah

  Penetapan sempadan

  Hal kerakyatan

  Hal imigresen

 • Question 31
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Lee Kuan Yew bersetuju dengan cadangan pembentukan Malaysia? [T5B6M138]

  answer choices

  Mengimbangi ketidakseimbangan penduduk

  Menyekat pengaruh komunis

  Mengurangkan campur tangan asing

  Mempertahankan persamaan hak

 • Question 32
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut berkaitan pembahagian kerusi dalam perwakilan parlimen semasa pembentukan Malaysia 1963.

  Sarawak: 24 kerusi

  Sabah: 16 kerusi

  Singapura: 15 kerusi


  Mengapakah pembahagiann kerusi tersebut penting kepada Sarawak dan Sabah? [T5B6M155]

  answer choices

  Pengiktirafan hak bumiputera

  Pembentukan perpaduan

  Pengukuhan kekuasaan

  Peningkatan kekayaan

 • Question 33
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sistem Republik yang diamalkan di Perancis, Korea Selatan, India dan Filipina membolehkan seseroang Presiden yang dilantik memegang dua jawatan.


  Apakah jawatan tersebut? [T5B7M161]

  I - Ketua gabenor

  II - Ketua konsulat

  III - Ketua negara

  IV - Ketua kerajaan

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 34
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pernyataan berikut berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia.

  Perlembagaan Malaysia telah dipinda bagi melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka.


  Apakah perkara sensitif tersebut? [T5B7M165]

  answer choices

  Sistem pilihan raya

  Sistem kabinet

  Agama Islam

  Agenda ekonomi

 • Question 35
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rajah di bawah berkaitan dengan proses pilihan raya di Malaysia.

  (1) Penetapan tarikh penamaan calon dan penngundian oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

  (2) X

  (3) Penyediaan manifesto oleh parti yang bertanding


  Apakah X? [T5B7M178]

  answer choices

  Pelancaran kempen

  Penamaan calon

  Pembuangan undi

  Pengiraan undi

 • Question 36
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rancangan Malaya Pertama diperkenalkan sejak sebelum merdeka lagi.

  Apakah matlamat utama rancangan ini dilaksanakan? [T5B8M198]


  I - Mempelbagaikan aktiviti ekonomi

  II - Merapatkan jurang pendapatan

  III - Menghapuskan ancaman komunis

  IV - Membuka kawasan perindustrian

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 37
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Senarai berikut adalah antara syarikat yang terlibat dalam Dasar Penswastaan.

  Syarikat Airod Sdn Bhd

  Tenaga Nasional Berhad (TNB)

  Telekom Malaysia Bhd


  Apakah matlamat utama dasar tersebut dilaksanakan? [T5B8M207-208]

  answer choices

  Meningkatkan taraf hidup rakyat

  Mengatasi masalah pengangguran

  Mengurangkan beban kewangan kerajaan

  Mempelbagaikan kegiatan ekonomi

 • Question 38
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kenyataan berikut adalah salah satu program dalam melaksanakan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

  Jawatankuasa Kabinet 1974


  Apakah tujuan jawatankuasa ini dibentuk? [T5B8M214]

  answer choices

  Menyeragamkan kurikulum bercorak kebangsaan

  Mencadangkan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

  Mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan

  Menubuhkan sekolah umum dan sekolah jenis umum

 • Question 39
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin? [T5B9M234]

  answer choices

  Pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary

  Persaingan meluaskan kuasa ekonomi

  Perebutan kawasan kaya bahan mentah

  Perbezaan ideologi dan fahaman politik

 • Question 40
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jadual berikut berkaitan dengan Mesyuarat Menteri-menteri Luar ASEAN pada November 1971.

  Kuala Lumpur

  Deklarasi Kuala Lumpur


  Apakah kesan daripada deklarasi tersebut? [T5B9M258]

  answer choices

  Pembentukan AFTA

  Pengisytiharan ZOPFAN

  Penubuhan SEAMEO

  Penubuhan RECSAM

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code