History

University

Image

TRIAL PERLIS

3.8K

40 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Apakah sistem tulisan masyarakat Mesir Purba?

  Piktograf

  Ideogram

  Hieroglif

  Cuneiform

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Imhotep mempunyai jasa yang paling besar terhadap tamadun Mesir Purba. Apakah jasa tersebut?

  Mencipta tulisan

  Mencipta kertas

  Membina terusan

  Membina piramid

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Pada tahun 509 S.M. masyarakat Latin di Rom di bawah pimpinan golongan patrician telah bangun memberontak


  Apakah kesan peristiwa berikut terhadap Rom?

  Pembentukan republik

  Pemulihan kuasa raja

  Pengukuhan kuasa konsul

  Pengurangan kuasa gereja

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags