Quiz
Wyrażenia algebraiczne i równania
an hour ago by
tikowybelfer
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba o 2 większa od podwojonej liczby x:

  answer choices

  2x+2

  2x

  x+2

  x+4

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba dwa razy mniejsza od sumy liczb a i b:

  answer choices

  (a+b)2\left(a+b\right)-2

  (a+b)2\frac{\left(a+b\right)}{2}

  (ab)2\frac{\left(a-b\right)}{2}

  2(a+b)2\left(a+b\right)

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ocen prawdziwość równania

   2x+2=2(x+1)2x+2=2\left(x+1\right)  

  answer choices

  prawda

  fałsz

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ocen prawdziwość równania

   15x+33=5x+3\frac{15x+3}{3}=5x+3  

  answer choices

  prawda

  fałsz

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wartość wyrażenia

   2xx22\sqrt{x}-x^2  
  dla x = 4 jest równa

  answer choices

  0

  -12

  -8

  12

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wartość wyrażenia

   x5+2x\frac{\sqrt{x}}{5}+2x  
  dla x=25 jest równa

  answer choices

  25

  55

  51

  15

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z równania
   3x+1=42x\frac{3}{x+1}=\frac{4}{2x}  
  wynika, że:

  answer choices

  6x = 4 (x + 1)

  12 = 2x (x + 1)

  3 (x + 1) = 8x

  6x = 4x +1

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   5x=24\frac{5}{x}=\frac{2}{4}  

  Rozwiązaniem równania jest liczba:

  answer choices

  4,5

  20

  10

  2,5

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W prostokącie o obwodzie 20 cm, jeden bok jest o 2cm dłuższy od drugiego - które z równań opisuje tą zależność?

  answer choices

  20 = 2x + 2 (x + 2)

  20 = x + (x+2)

  20 = x + (x - 2)

  20 = 2 (x + 2x)

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oceń prawdziwość zdania:
  Liczba: - 5 spełnia równanie   x2x+4 = 34x^2-x+4\ =\ 34  

  answer choices

  prawda

  fałsz

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oceń prawdziwość zdania:

  Liczba 2 jest rozwiązaniem równania  x22+x=6\frac{x^2}{2}+x=6  

  answer choices

  prawda

  fałsz

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które wyrażenie algebraiczne przyjmuje zawsze wartość dodatnią?

  answer choices

  (2x1)29\left(2x-1\right)^2-9

  (5x+3)3+1\left(5x+3\right)^3+1

  (0,3x+2)2+2\left(0,3x+2\right)^2+2

  2x2+x 122x^2+x\ -12

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   2x3=5x+37\frac{2x}{3}=\frac{5x+3}{7}  

  Wskaż prawidłowy zapis wyrażenia:

  answer choices

  14x = 3 (5x + 3)

  2x (5x + 3) = 21

  6x = 7 (5x+3)

  14x = 5x + 9

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Podwojony iloczyn liczb a i b to:

  answer choices

  2ab

  2 (a + b)

  2a + b

  2 ab2\ \frac{a}{b}

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.


  Wskaż rozwiązanie równania
   x2=25x^2=25  

  answer choices

  x = 5

  x = 5 lub x = -5

   x = 5x\ =\ \sqrt{5}  

   x=5  lub x=5x=\sqrt{5}\ \ lub\ x=-\sqrt{5}  

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code