Computers

7th -

12th

Image

2.1.1 Kriptografi dalam Pengkomputeran

203

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Pegenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Perkhidmatan keselamatan yang mengenalpasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data pihak lain

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags