Quiz
Çözeltiler
an hour ago by
serkan_sayiner_09880
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  En iyi polar çözücü hangisidir?

  answer choices

  Su

  Kloroform

  Metanol

  Karbontetraklorür

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gerçek Çözeltilere ilişkin verilen özelliklerden doğru olanları seçiniz.

  answer choices

  Heterojendirler

  Homojendirler

  Osmatik basınçları yüksektir

  Viskoziteleri yüksektir

  İç faz parçacıkları süzgeç kağıdından süzerek ayrılabilir.

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  KCl ile hazırlanan bir çözelti aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  answer choices

  Elektrolit çözelti

  Non-polar çözelti

  Kolloid

  Süspansiyon

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hidratasyon ile ilgili olarak hangisi veya hangileri doğrudur?

  answer choices

  İyonik bileşikler polar sıvılarda çok iyi çözünürler.

  Bir iyon ne kadar küçükse ve yükü ne kadar büyükse o derecede kuvvetli olarak solvatize edilir.

  Bir çözelti çözücüden daha düşük buhar basıncına sahip olduğundan daha yüksek ısı derecelerinde kaynar.

  Bir maddenin suda çözülmesinde hareketli katyonlar ve anyonlar oluşur ve her iki iyon türü de su molekülleri karşısında ters bir yerleşim gösterirler.

  Polar çözücüler ile iyonik bileşikleri arasında iyon-dipol çekim kuvvetleri ortaya çıkar.

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  %4 NaOH çözeltisi, %10 NaOH çözeltisine göre daha ......

  answer choices

  Seyreltiktir.

  Derişiktir

  Doymuş çözeltidir

  Doymamış çözeltidir.

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Görseldeki çözelti aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  answer choices

  Dilüe çözelti

  Doymamış Çözelti

  Doymuş çözelti

  Aşırı doymuş çözelti

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri elektrolit çözeltilere örnek olarak verilebilir?

  answer choices

  %1 Glikoz çözeltisi

  %10 KCl çözeltisi

  %5 Glikoz çözeltisi

  %20 Asetik asit çözeltisi

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Etanol ve sudan oluşan bir çözeltinin, %96'lık kısmı etanoldur. Bu durumda etanol çözünendir.

  answer choices

  Doğru

  Yanlış

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Bir çözeltide eriyen maddelere ........... denir.

  answer choices

  çözünen

  çözücü

  çözelti

  çökelek

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Çözeltideki çözünmüş olan maddenin miktarını belirtmek için ........................ terimi kullanılır.

  answer choices

  konsantrasyon

  yüzde

  değer

  nicelik

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code