Quiz
Sejarah Tingkatan 1 Bab 5
an hour ago by
pinkunousagi89_97891
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
42 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah berikut bukan Tamadun Awal Dunia?

  answer choices

  Tamadun Mesir Purba

  Tamandun Mesopotamia

  Tamadun India

  Tamadun Huang He

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sila pilih padanan sungai dengan tamadun yang betul.

  answer choices

  Tamadun Huang He - Sungai Kuning

  Tamadun Mesopotamia - Sungai Nil

  Tamadun Indus - Sungai Indus

  Tamadun Mesir Purba - Sungai Tigris dan Sungai Euphrates

 • Question 3
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan sungai kepada tamadun awal dunia?

  (> 1 jawapan)

  answer choices

  Sumber makanan

  Sumber air

  Perhubungan dan pengangkutan

  Suasana permandangan yang indah

  Memudahkan kapal perdagangan untuk berlabuh

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tamadun Mesir Purba dibahagikan kepada tiga tahap iaitu? Pilih 3.

  answer choices

  Kerajaan Purba

  Kerajaan Pertengahan

  Kerajaan Baru

  Kerajaan Akhir

  Kerajaan Suku

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tamadun X ialah

  answer choices

  Mesir Purba

  India

  Mesopotamia

  Hwang He

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mesopotamia bermaksud

  answer choices

  tanah antara dua bukit

  tanah antara dua gunung

  tanah antara dua parit

  tanah antara dua sungai

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah fungsi binaan Zigurat dalam tamadun Mesopotamia?

  answer choices

  Kota pertahanan

  Pusat pemerintahan

  Tempat beribadat

  Pusat ekonomi

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah Herodotus mengatakan bahawa 'Mesir Hadiah Sungai Nil'?

  answer choices

  Membekalkan sumber air

  Membekalkan makanan

  Membawa lumpur subur

  Memudahkan perhubungan

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Siapakah raja yang terkenal semasa Zaman Kerajaan Baru Mesir

  answer choices

  Menes

  Ramses

  Imhotep

  Tutankhamun

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah tanaman yang diusahakan oleh penduduk di Lembah Sungai Indus?

  answer choices

  Gandum, barli, kapas

  Kapas, barli, oat

  Barli, padi, kapas

  Kapas, gandum, oat

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang mempercepatkan kejatuhan Tamadun Indus?

  answer choices

  Kelemahan pemerintah

  Gempa bumi

  Banjir

  Serangan orang Aryan

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mengapakah masyarakat tamadun Huang He tidak menjalankan perdagangan dengan orang luar?

  answer choices

  Mengamalkan dasar tertutup

  Kedudukan yang terpencil

  Kelemahan sistem pengangkutan

  Kekurangan barangan dagangan

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah sungai adalah sungai yang terpanjang di dunia?

  answer choices

  Sungai Euphrates

  Sungai Indus

  Sungai Nil

  Sungai Tigris

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kepentingan Sungai Nil kepada masyarakat Tamadun Mesir Purba?

  answer choices

  Sistem pengangkutan

  Peluasan pengaruh

  Pusat Pelancongan

  Pusat ekonomi

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kedua-dua kerajaan Mesir Purba disatukan oleh...

  answer choices

  Raja Mennes

  Raja Hstsheput

  Raja Ramses

  Raja Djoser

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Petempatan terawal Mesir Purba bermula dengan perkampungan ...

  answer choices

  Petani

  Nelayan

  Pedagangan

  Artisan

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah negara kota Mesir Purba pada zaman kerajaan Purba?

  answer choices

  Memphis

  Ur

  Harappa

  Uruk

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah merupakan tinggalan terkenal tamadun Mesir Purba?

  answer choices

  Mohenjo-Daro

  Piramid

  Taman Tergantung Babylon

  Kompas

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan kerajaan baru di Mesir?

  answer choices

  Penamatan kuasa firaun

  Kedatangan pedagang ke Nubia

  Kemunculan golongan bangsawan

  Penyerangan kerajaan utara

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Petempatan berkembang secara evolusi daripada kampung kepada bandar yang kemudiannya berubah menjadi beberapa buah ___

  answer choices

  ibu negara

  ibu negeri

  negara kota

  negara bangsa

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gambar berkenaan dengan teknologi yang ada dalam Tamadun Indus. Apakah teknologi tersebut ?

  answer choices

  Pembinaan kota mengikut grid yang betul

  Penciptaan kertas

  Wujud sistem perparitan dan pembetungan

  365 hari dalam kalendar tahunan

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  APAKAH TAMADUN YANG TERAWAL DI DUNIA? MS 94

  answer choices

  TAMADUN MESOPOTAMIA

  TAMADUN MESIR PURBA

  TAMADUN INDUS

  TAMADUN HUANG HE

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  NYATAKAN SUNGAI YANG TERDAPAT DALAM TAMADUN MESOPOTAMIA. MS 94

  answer choices

  SUNGAI NIL

  SUNGAI TIGRIS DAN SUNGAI EUPHRATES

  SUNGAI HUANG HE

  SUNGAI INDUS

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  PERKEMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA BERMULA SEJAK

  answer choices

  ZAMAN PALEOLITIK

  ZAMAN NEOLITIK

  ZAMAN MESOLITIK

  ZAMAN LOGAM

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  NYATAKAN KERAJAAN PERTAMA DALAM TAMADUN MESOPOTAMIA? MS 94

  answer choices

  KERAJAAN ASYRIA

  KERAJAAN CHALDEA

  KERJAAN BABYLON

  KERAJAAN SUMERIA

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  NYATAKAN KERAJAAN YANG TERAKHIR DALAM TAMADUN MESOPOTAMIA? MS 94

  answer choices

  KERAJAAN SUMERIA

  KERJAAN BABYLON

  KERAJAAN AKKAD

  KERAJAAN CHALDEA

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  NYATAKAN MAKSUD BULAN SABIT SUBUR? MS 95

  answer choices

  KAWASAN YANG SUBUR DI TEPI PANTAI

  KAWASAN SUBUR YANG LUAS DALAM OASIS DI TENGAH-TENGAH GURUN DAN GUNUNG

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  NYATAKAN BAHAN BINAAN YANG DI GUNAKAN UNTUK MEMBINA BANDAR DALAM TAMADUN MESOPOTAMIA?

  MS 95

  answer choices

  KAYU

  BATU

  TANAH LIAT

  SIMEN

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  APAKAH YANG DI LAKUKAN OLEH TAMADUN MESOPOTAMIA DARI ASPEK PERTAHANAN? MS 95

  answer choices

  MEMBINA LONGKANG YANG BESAR SEKELILING BANDAR

  MEMBINA DINDING BESAR MENGELILINGI SETIAP BANDAR

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  APAKAH PERANAN UTAMA NEGARA KOTA UR? MS 96

  answer choices

  PUSAT PENTADBIRAN

  PUSAT PERDAGANGAN DAN PELABUHAN

 • Question 31
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  PADA MASA KINI, KAWASAN MESOPOTAMIA MELIBATKAN ----- ( SILA PILIH 3 JAWAPAN YANG BETUL)

  answer choices

  MESIR

  IRAQ

  INDIA

  SYRIA

  TURKI

 • Question 32
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  KUIL NEGARA KOTA UR YANG BESAR DI SEDIAKAN UNTUK _______ MS 97

  answer choices

  TUHAN MATAHARI AMUN RA

  TUHAN BULAN NANNA

 • Question 33
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  APAKAH TANAMAN YANG DI TANAM DI LUAR NEGARA-KOTA UR? MS 97

  answer choices

  POKOK GANDUM DAN PADI

  POKOK GANDUM DAN BARLI

 • Question 34
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir menghadapi ancaman serangan penjahat. Apakah tindakan yang diambil oleh Raja Mesir?

  answer choices

  Membekalkan senjata

  Membina kubu

  Membina tembok

  Menghantar tentera

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kota Tamadun Indus dikelilingi oleh dinding bata yang tebal sepanjang 4.8 kilometer. Apakah tujuan dinding ini dibina?

  answer choices

  Kubu tentera

  Mengelakkan banjir

  Lambang kemegahan

  Mengelakkan serangan musuh

 • Question 36
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dua bandar terancang yang terkemuka dalam Tamadun Indus ialah

  I Lothal

  II Harappa

  III Mohenjo-daro

  IV Makran

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 37
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Penduduk Lembah Sungai Indus telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan penduduk di bahagian selatan

  answer choices

  Mesopotamia

  Huang He

  Parsi

  Mesir

 • Question 38
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tamadun Huang He terbina di kedudukan dua sungai utama yang mengalir dari kawasan pergunungan di sebelah barat ke lautan Pasifik. Sungai tersebut ialah


  I Sungai Yangtze

  II Sungai Yangzhou

  III Sungai Merah

  IV Sungai Kuning

  answer choices

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • Question 39
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ’Huang He’ bermaksud ...

  answer choices

  Laut Kuning

  Sungai Kuning

  Air Kuning

  Minuman Kuning

 • Question 40
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah aktiviti yang dijalankan semasa Tamadun Huang He?

  answer choices

  Pertanian & Penternakan

  Perlombongan & Pemburuan

  Pembalakan & Pemotongan

  Pembuatan & Pertanian

 • Question 41
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  3 kerajaan Tamadun Huang He ialah

  answer choices

  Kerajaan Xia

  Kerajaan Shang

  Kerajaan Song

  Kerajaan Zhou

 • Question 42
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yang manakah merupakan pusat kerajaan Dinasti Shang?

  answer choices

  Zhengzhou

  Luoyang

  Anyang

  Anzhou

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code