Quiz
การงานอาชีพ ม.3
a day ago by
wsgclub
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือความสำคัญของบรรจุภัณฑ์

  answer choices

  ช่วยรักษาคุณภาพและปกป้องตัวผลิตภัณฑ์

  เกิดความสะดวกสบายต่อการนำผลิตภัณฑ์มาใช้

  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

  ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้รู้จักประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  แข็งแรง สวยงาม และสะดุดตา

  แข็งแรง หรูหรา และมีราคาแพง

  ทนทาน เรียบง่าย และไม่โดดเด่น

  รูปทรงพื้นฐาน อ่อนนุ่ม และหรูหรา

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

  answer choices

  เลือกให้เหมาะสมกับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์

  เลือกให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์

  เลือกให้เหมาะสมกับอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์

  เลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องมีหลักในการออกแบบอย่างไร

  answer choices

  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาแพงเพื่อความแข็งแรง

  ใช้สีที่ขัดแย้งกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อความหมาย

  สร้างตราสินค้าให้มีความแปลกใหม่ยากต่อการจดจำ

  เลือกใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทานและออกแบบให้สวยงาม

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปทรงแปลกตาผู้ออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใด

  answer choices

  ตราสินค้า ปริมาณ ชื่อผู้ผลิต และวิธีใช้

  ชื่อสินค้าราคา คำเตือน และข้อควรระวัง

  สัญลักษณ์ทางการค้า ปริมาณ และสรรพคุณ

  ชื่อสินค้า ตราสินค้า ราคา วันผลิต และวันหมดอายุ

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  หากต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ขนมเปี๊ยะบนบรรจุภัณฑ์ควรประกอบด้วยบางส่วน

  answer choices

  ตราสินค้า ปริมาณ ชื่อผู้ผลิต และวิธีใช้

  ชื่อสินค้าราคา คำเตือน และข้อควรระวัง

  สัญลักษณ์ทางการค้า ปริมาณ และสรรพคุณ

  ชื่อสินค้า ตราสินค้า ราคา วันผลิต และวันหมดอายุ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การวิเคราะห์คุณสมบัติก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจมีประโยชน์การกำจัดฟีเจอร์ก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจมีประโยชน์

  answer choices

  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

  เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของคู่แข่งทางธุรกิจ

  เพื่อจะได้ทราบว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการใด

  เพื่อสำรวจความพร้อมของตนเองและกำหนดทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อบกพร่องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากข้ออื่น

  answer choices

  ถุงกระดาษใส่เสื้อผ้า

  ตะกร้าใส่ผลไม้จากไม้ไผ่

  ถาดหลุมใส่ไข่จากเยื่อไม้

  ลังโฟมย่อยสลายเก็บความเย็น

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติในข้อใดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น

  answer choices

  เปลือกไข่ใส่ต้นไม้

  ถุงกระดาษใส่คุกกี้

  ตะกร้าเปลือกผลไม้

  ใบตองใส่ขนมหวาน

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดนิยมนำใบมะพร้าวมาร้อยเป็นภาชนะใส่สิ่งของ

  answer choices

  มีน้ำหนักเบาและเนื้อแน่น

  มีความเหนียวและแข็งแรง

  มีความหนาและยืดหยุ่นได้ดี

  ทนต่อแรงกด บีบและอัดได้ดี

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การขยายพันธุ์พืชมีประโยชน์อย่างไร

  answer choices

  พืชต่างๆ มีจำนวนลดลง

  ได้พืชใหม่ที่เกิดการกลายพันธุ์

  รักษาพันธุ์เดิมของพืชให้คงอยู่

  พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ผู้ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก

  answer choices

  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืช

  ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติขยายพันธุ์พืช

  ความสะอาดของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์

  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นพืชที่ต้องการขยายพันธุ์

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  “สะดวก รวดเร็ว และได้ต้นพืชจำนวนมาก” เป็นการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีใด

  answer choices

  การตัดชำ

  การตอนกิ่ง

  การเพาะเมล็ด

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชมีข้อดีอย่างไร

  answer choices

  มีรากแก้วที่แข็งแรง

  ทนต่อโรคและแมลง

  ต้นพืชมีขนาดใหญ่มากขึ้น

  ตรงตามพันธุ์เหมือนต้นแม่

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ข้อใดคือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด โดยวิธีเพาะลงในแปลงเพาะ

  answer choices

  ทำร่องเป็นแนวยาวลึก2 เท่าของขนาดเมล็ด

  โรยเมล็ดให้ทั่วโดยโรยตามแนวยาวของภาชนะ

  เลือกภาชนะให้เหมาะสมกับปริมาณและขนาดของเมล็ดThis is a

  ปรับหน้าวัสดุเพาะให้เรียบโดยวัสดุเพาะจะต่ำกว่าขอบภาชนะ

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การตัดชำกิ่งกุหลาบมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  นำกิ่งกุหลาบที่มีตามากกว่า1 ตา มาต่อบนต้นตอ

  นำตาของกุหลาบที่มีตาเดียวมาติดกับกุหลาบอีกต้นหนึ่ง

  เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ ของกุหลาบ โดยให้อาหารสังเคราะห์

  ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของกิ่งกุหลาบแล้วนำมาแช่ไว้เพื่อให้เกิดราก

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดการตอนกิ่งจึงมักทำในช่วงฤดูฝน

  answer choices

  มีความชื้นสูงส่งผลให้รากของกิ่งตอนงอกได้ดี

  มีความชื้นสูง ส่งผลให้พืชออกดอกเป็นจำนวนมาก

  มีปริมาณน้ำฝนมาก ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตรวดเร็ว

  มีปริมาณน้ำฝนมากส่งผลให้ไม่ต้องให้น้ำแก่พืชบ่อย

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  กิ่งที่นำมาใช้สำหรับการตอนกิ่งควรมีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  กิ่งยอดที่โค้งงอ

  กิ่งยอดที่ตั้งตรง

  กิ่งกลางลำต้นที่ตั้งตรง

  กิ่งกลางลำต้นที่โค้งงอ

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  เพราะเหตุใดการทาบกิ่งในขั้นตอนสุดท้ายจึงต้องมัดเชือกตุ้มทาบให้แน่น

  answer choices

  เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งโยก

  เพื่อป้องกันไม่ให้ปากถุงฉีกขาด

  เพื่อป้องกันไม่ให้ขุยมะพร้าวหลุดร่วง

  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้ามาในตุ้มทาบ

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  การเลือกตาต้นพืชที่จะนำมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการติดตา ควรเลือกตาที่มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  มีขนาดใหญ่และเต่ง

  มีขนาดใหญ่และแบน

  มีขนาดเล็กและมีหลายตา

  มีขนาดเล็กและมีตาห่างกัน

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code