Quiz
Clima Europei. Clima României.
a month ago by
nickroro_11459
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
35 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care enunțuri sunt adevărate, raportat la diagrama climatică alăturată? (pot fi mai multe răspunsuri corecte)

  answer choices

  amplitudinea termică anuală este de 15°C

  reprezintă clima temperat continentală

  lunile cele mai calde sunt iunie și iulie

  temperatura maximă este de 19°C

  în lunile aprilie și noiembrie temperatura este de 5°C

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce stat are climat temperat de tranziție?

  answer choices

  Austria

  Norvegia

  Franța

  România

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Completați propoziția:

  "În Europa cantitatea de radiație solară ...."

  answer choices

  crește longitudinal

  scade de la nord la sud

  scade cu latitudinea

  crește de la sud la nord

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce țări sau (și) regiuni se resimt influențele Curentului Atlanticului de Nord, manifestate prin temperaturi mai ridicate?

  answer choices

  Europa sudică - NV Spaniei, Portugalia, S Franței

  Marea Britanie - vestul Scandinaviei și S Islandei

  Europa septentrională

  Benelux, Germania, Danemarca

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cum se numește vântul din imagine?

  answer choices

  mistral

  bora

  crivăț

  sirocco

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce regiune bate Crivățul?

  answer choices

  estul Europei, în climatul temperat continental

  nordul Europei, în climatul polar

  sudul Europei, în climatul mediteranean

  vestul Europei, în climatul temperat oceanic

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce tip de climă europeană, notat pe hartă cu cifră, are veri răcoroase, ierni blânde și precipitații relativ uniforme?

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 8
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce climat sunt temperaturi medii anuale de cca 10-15oC, precipitații medii anuale de peste 1000 mm/an și bat vânturile de vest?

  answer choices

  temperat-continental

  temperat-oceanic

  subpolar

  mediteranean

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care sunt caracteristicile climei mediteraneene? (mai multe răpunsuri corecte)

  answer choices

  ierni blânde

  temperaturi medii anuale de cca 15-20°C

  veri ploioase

  vânturi sahariene cum ar fi sirocco

  precipitații de peste 2000 mm/an

 • Question 10
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce unitate de relief sunt influențe climatice scandinavo-baltice?

  answer choices

  Câmpia Bărăganului

  Carpații de Curbură

  Munții Apuseni

  Podisul Sucevei

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Analizați diagrama alăturată, de la Bergen, din Norvegia. Care enunțuri sunt adevărate, ce se pot deduce din această diagramă? (mai multe răspunsuri valabile)

  answer choices

  reprezintă o climă subpolară

  precipitațiile sunt bogate, aproximativ constante

  amplitudinea pluviometrică este de circa 150-170 mm/an

  temperatura este uniformă

  nu există anotimpuri

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce climat se caracterizează prin ierni aspre, geroase și veri călduroase, secetoase?

  answer choices

  mediteranean

  temperat-continental

  temperat-oceanic

  temperat de tranziție

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce constă influența moderatoare a Oceanului Atlantic?

  answer choices

  amplitudini termice ridicate

  amplitudini termice reduse

  uniformitate termică

  vânturi de est

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce subunitate de relief sunt temperaturi medii anuale de 10-11oC?

  answer choices

  Câmpia Olteniei

  Câmpia Transilvaniei

  Câmpia Moldovei

  Podișul Getic

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cum se numește vântul din imagine?

  answer choices

  bora

  mistral

  vânturi de vest

  crivăț

 • Question 16
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Barajul orografic al Munților Scandinaviei în calea maselor de aer oceanice determină....?

  answer choices

  precipitații mai scăzute pe versanții nordici

  precipitații mai ridicate pe versanții estici

  precipitații mai scăzute pe versanții sudici

  precipitații mai ridicate pe versanții vestici

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce influențe climatice se manifestă în Podișul Dobrogei? (mai multe răspunsuri corecte)

  answer choices

  continentale (est-europene, de ariditate)

  de tranziție

  pontice

  submediteraneene

  scandinavo-baltice

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce influențe climatice din România se manifestă prin ierni mai aspre, mai lungi și temperaturi scăzute?

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care sunt afirmațiile adevărate despre precipitațiile din România ... ? (mai multe răspunsuri corecte, toate sau niciunul)

  answer choices

  scad de la V la E

  cresc cu altitudinea

  recordul de precipitații a fost în M. Apuseni

  cele mai scăzute sunt în Delta Dunării

  în medie la munte sunt de cca 800-1200 mm/an

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Precizați valoarea amplitudinii termice anuale din Ucraina!

  answer choices

  16,7°C

  17,6°C

  28,9°C

  30,9°C

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Precizați modul de calcul al temperaturii medii anuale!

  answer choices

  media aritmetică a temperaturilor medii lunare

  diferența dintre temperatura maximă și temperatura minimă

  suma temperaturilor medii zilnice împărțita la numărul de luni (12)

  le adunăm pe toate și le împărțim la 12

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce stat, notat pe hartă cu literă, sunt prezente atât climatul temperat oceanic cât și mediteranean?

  answer choices

  A

  C

  E

  H

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce treptă de relief din România se înscrie diagrama climatică de mai sus?

  answer choices

  câmpie

  Subcarpați

  pe creste, la munte

  Depresiunea Colinară a Transilvaniei

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În care dintre climatele europene, notate cu cifre, sunt amplitudini anuale mari iar temperatura este de cca 5-10°C?

  answer choices

  1

  2

  3

  4

  5

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cum se numește vântul din imagine?

  answer choices

  Bora

  Austru

  Mistral

  Crivăț

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Referitor la harta temperaturilor medii din Europa, bifați afirmațiile adevărate! (mai multe răspunsuri corecte sau toate )

  answer choices

  temperaturile cresc de la N la S

  temperaturile scad de la S la N

  Peninsula Bretagne e mai "caldă" decât Peninsula Kola

  Islanda e mai "rece" decât Irlanda

  temperaturile cele mai scăzute sunt în Islanda și Scandinavia

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care este valoarea temperaturii medii anuale în etajul climatic montan din România?

  answer choices

  între 0°C și 6°C

  între - 6°C și 0°C

  între 6°C și 10°C

  între 10°C și 16°C

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care a fost temperatura maximă din România, înregistrată în localitatea Ion Sion, comuna Râmnicelu, jud, Brăila, în Bărăganul de Nord, la 10 august 1951 ?

  answer choices

  38,5°C

  44,5°C

  48,5°C

  52,5°C

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care, dintre următoarele unități de relief, primește o cantitate mai mare de precipitații?

  answer choices

  Câmpia Olteniei

  Câmpia de Vest

  Câmpia Bărăganului

  Câmpia Moldovei

 • Question 30
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce element climatic european este reprezentat pe harta de mai sus?

  answer choices

  temperatură

  precipitații

  radiație solară

  vânturi

  număr ore de strălucire a soarelui

 • Question 31
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care sunt elementele climatice comune între Italia și Grecia? (mai multe răspunsuri corecte)

  answer choices

  clima tropicală cu două sezoane

  vânturi de vest

  ierni blânde

  temperaturi de 15-20 grade Celsius

  veri secetoase

 • Question 32
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  În ce unități de relief sunt influențe climatice oceanice? (mai multe răsounsuri corecte)

  answer choices

  Podișul Someșan

  Podișul Getic

  Dealurile Lipovei

  Podișul Sucevei

  Câmpia de Vest la nord de Mures

 • Question 33
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  În România circulația maselor de aer se face preponderent ...?

  answer choices

  de la est la vest

  de la nord la sud

  de la vest la est

  de la sud la nord

 • Question 34
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care sunt elementele climatice comune între literele B și C? (mai multe răspunsuri corecte)

  answer choices

  influențe de ariditate (est-europene)

  prezența crivățului

  temperaturile de 6-8 grade Celsius

  precipitații reduse, de circa 500 mm/an

 • Question 35
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ce element climatic NU este specific unității de relief notate cu E?

  answer choices

  etajul climatic montan

  temperatura de 0-6 grade Celsius

  influențe climatice est-europene

  precipitații de 800-1200 mm/an

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code