Mathematics

10th

Image

Жай бөлшектер

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Бөліндіні бөлшек түрінде жазыңдар: 9:11, 8:7

  911\frac{9}{\text{11}}

  119\frac{\text{11}}{\text{9}}

  78\frac{\text{7}}{\text{8}}

  87\frac{\text{8}}{7}

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Бөлшекті бөлінді түрінде жазыңдар:

   59;74\frac{5}{9};\frac{7}{4}  

  5:9

  9:5

  7:4

  4:7

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Оркестрдің 32 мүшесінің  38\frac{3}{8}  - і домбыра тартады. Оркестр мүшелерінің нешеуі домбыра тартады?

  12

  8

  3

  18

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags