Quiz
ADAB T4 KSSM WASATIYYAH MENJAMIN KECEMERLANGAN UMAT
an hour ago by
rifaeyyah_44668
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pendekatan sederhana, seimbang adil dan cemerlang dalam setiap tindakan.

  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  Keseimbangan

  Wasatiyyah

  Keadilan

  Kesederhanaan

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan & mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh kepada Allah Taala.

  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  Keseimbangan

  Keadilan

  Kecemerlangan

  Kesederhanaan

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa & tempat.

  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  Keseimbangan

  Keadilan

  Kecemerlangan

  Kesederhanaan

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Memenuhi keperluan rohani, jasmani & akal secara sempurna dalam semua keadaan.

  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  Keseimbangan

  Keadilan

  Kecemerlangan

  Kesederhanaan

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berikut merupakan aspek kesederhanaan kecuali

  answer choices

  Menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh tanggungjawab.

  Memenuhi syarat dalam menunaikan tugas, mematuhi arahan dan menjalankan amanah.

  Melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

  Memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia.

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Manakah bukan ciri-ciri umat cemerlang?

  answer choices

  Melakukan kebaikan

  Mencegah diri daripada kezaliman

  Menggunakan kekayaan untuk kepentingan diri semata-mata

  Melakukan semua tugas dengan ikhlas k

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  وكذلك جعلنكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا


  Ayat di atas merujuk kepada dalil

  answer choices

  Kesederhanaan

  Kecemerlangan

  Wasatiyyah

  Keadilan

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara ciri keseimbangan dari aspek rohani ialah

  answer choices

  Menggunakan akal untuk memajukan diri

  Melaksanakan ibadah fardu ain dengan istiqamah

  Mengambil makanan yang seimbang

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Antara ciri yang perlu ada dalam aspek keadilan ialah

  answer choices

  Menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya

  Melaksanakan ibadah fardu ain dengan istiqamah

  Mencegah diri daripada melakukan kezaliman

  Menggunakan akal sebaik-baiknya

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih pernyataan yang menjelaskan tentang hikmah melaksanakan prinsip wasatiyyah.

  answer choices

  Melahirkan masyarakat yang aman damai dan bersatu padu.

  Mewujudkan kestabilan ekonomi dalam masyarakat

  Mencegah berlakunya kezaliman dalam masyarakat.

  Masyarakat tidak membantu dalam menegakkan syiar Islam

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code