Physics

bài tập con lắc lò xo

17
plays

48 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Image
  Image
  Image
  Image
 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào

  biên độ dao động.

  cấu tạo của con lắc.

  cách kích thích dao động.

  pha ban đầu của con lắc.

 • 3. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật.

  tăng lên 4 lần.

  giảm đi 4 lần.

  tăng lên 2 lần.

  giảm đi 2 lần.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes