Other

University

Image

UJIAN OBJEKTIF (Perakaunan Kos)

225

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt
  Image

  Antara yang berikut, yang manakah merupakan definisi perakaunan kos menurut Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)?

  Sebahagian daripada perakaunan pengurusan yang menyediakan kos yang dibelanjawankan serta kos piawai dan kos sebenar bagi operasi, proses jabatan atau keluaran serta analisis varian, kebolehuntungan dan kegunaan kewangan kepada sosial.

  Pemprosesan dan penilaian data kos operasi untuk mengeluarkan maklumat bagi pelaporan kewangan, perancangan dankawalan dalaman dan bagi keputusan-keputusan tertentu.

  Proses mengumpul, mengelas, merekod dan mengintepretasi urusniaga mengikut standard yang telah di tetapkan.

  Penggunaan prinsip, kaedah dan teknik perakaunandan pengekosan di dalam penentuan kos dan penganalisaan simpanan atau lebih berbanding dengan pengalaman 2 standard yang lepas

 • 2. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt
  Image

  Berikut adalah kepentingan-kepentingan perakaunan kos kepada pihak pengurusan syarikat KECUALI...

  Sebagai kawalan kos

  Untuk membuat keputusan

  Penentuan dan anggaran harga

  Untuk mengira untung bersih

 • 3. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  Berikut adalah ciri-ciri perbezaan di antara perakaunan kos dan perakaunan kewangan KECUALI...

  Unit penilaian

  Unit pengukuran

  Penumpuan masa

  Penumpuan kepada bahagian

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags