Lesson
Definiția
3 days ago by
dumitreltoma_45136
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
30 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Definiția

  Etimologie

  Structura definiției

  Dificultăți în definire

  Tipuri de definiții și exemple

  Interactivitate

 • Slide 2
  Report an issue

  Definiția

  Termenul definio este un verb latin cu înțelesul de a mãrgini, a stabili, a pune hotar; definio praemia înseamnã a stabili recompense.


  Vom numi definiție acea operație logicã de determinare a însușirilor unui obiect, prin care între doi termeni, respectiv douã expresii, se introduce un raport de identitate.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  În imaginea de mai sus, A reprezintă

  answer choices

  definitul

  definitorui

  relația de definire

 • Slide 4
  Report an issue

  Elementele unei definiții

  • definitul sau „definiendum“, adicã ceea ce urmãrim sã definim (A);

  • definitorul sau „definiens“, adicã sensul, înțelesul, conținutul termenului definit (B);

  • relația de definire (=df).

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Se dă definiția: "Calul sălbatic este este o specie de cal."


  Alege asocierile corecte.

  answer choices

  Calul sălbatic - definiens

  Calul sălbatic - definiendum

  Specie de cal - definiendum

  Specie de cal - definiens

 • Slide 6
  Report an issue


  Problema termenilor vagi a fost supusã atenției încã din antichitatea greacã, când se puneau retoric întrebãri precum: „Câte pietre constituie o grãmadã?“ sau „Câte fire de pãr trebuie sã piardã un om pentru a fi considerat chel?“

  Urmărește filmul și stabilește de la ce minut sunt prezentați bătrânii.

  https://youtu.be/yPoviPGEjak

 • Question 7
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  De la ce înălțime devine o persoană bătrână?

  no correct answer

  întotdeauna

  180 de cm

  65 de ani și o zi

  1 zi

 • Slide 8
  Report an issue

  Definiții eronate

  • definiția ambiguă: • expresie care poate avea înțelesuri diferite;

  • definiția vagã: • expresie care nu are un înțeles bine precizat.

 • Slide 9
  Report an issue

  Dificultăți în definirea lexicală

  • termenii unei limbi naturale sunt în mod frecvent ambigui, de exemplu „broascã“, „cal“, „bancã“;

  • o bunã parte din cuvintele limbilor naturale sunt termeni vagi, de pildã „adolescent“, „iubire“, „normal“, „bogat“, „calm“, „fericire“;

  • în general este foarte greu sã gãsim un set de proprietãți care sã individualizeze obiectul în cauzã.

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alege asocierile corecte

  answer choices

  Vag - bun

  Ambiguu - toc

  Ambiguu - cub

  Vag - libertate

 • Slide 11
  Report an issue

  Termenii pot fi

  • monosemantici, când au un singur înțeles;

  • polisemantici, când au mai multe înțelesuri.

 • Question 12
  Ungraded
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alege sensurile cele mai întâlnite al termenului "cap".

  no correct answer

  M-am lovit de capul patului.

  Aceasta este o treabă care trebuie făcută cu cap.

  El a fost cap de afiș la concertul de Crăciun.

  Are un cap disproporționat de mare.

  În cele din urmă i-am dat de cap exercițiului dificil.

 • Slide 13
  Report an issue

  Definițiile stipulative pot fi împărțite în douã mari categorii:

  • cele care introduc termeni cu adevãrat noi în limbaj (laser);

  • cele care stipuleazã un înțeles nou pentru un termen mai vechi (fluture, ca stil de înot).

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Este de definiție stipulativă

  answer choices

  Magenta nu mai este doar o culoare, este și un nou tip de abonament, de la Telekom.

  Caisa este fructa caisului.

  Vinul este un produs obținut prin fermentarea mustului.

 • Slide 15
  Report an issue

  Definiții extensionale

  • definiție enumerativã: • definiție de tip extensional prin care înțelesul unui termen este precizat prin indicarea unei liste complete sau parțiale de obiecte cãrora li se aplicã termenul.

  • definiție ostensivã: definiție de tip extensional prin care înțelesul unui termen este precizat prin indicarea unui exemplu de obiect cãruia i se aplicã termenul;

 • Slide 16
  Report an issue

  Definiții enumerative sau ostensive

  • Putem defini automobilul drept „orice mașinã de tipul Ford, Daewoo, Dacia, Volkswagen, Renault, Fiat etc.“, sau putem oferi o astfel de definiție arãtând efectiv un automobil. În primul caz am avea o definiție enumerativã, iar în cel de-al doilea am avea una ostensivã.

  • În mod asemãnãtor, termenul „țarã scandinavã“ poate fi definit fie enumerativ, drept „Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda“, fie ostensiv, indicând pe o hartã una sau mai multe din țãrile de mai sus.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reprezintă o definiție ostensivă

  answer choices

  Calul este o specie de mamifer.

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Reprezintă o definiție enumerativă

  answer choices

  Planetă - Mercur, Venus, Terra

  Planetă -obiect cosmic de mari dimensiuni fără lumină proprie și căldură

  Planetă este ceea ce vezi când privești prin telescop către cea mai puternică lumină de pe cer în timpul dimineților răcoroase de martie.

 • Slide 19
  Report an issue

  Definiții intensionale

  O definiție intensionalã a unui termen se realizeazã prin indicarea unei proprietãți sau a unei mulțimi de proprietãþi pe care le au obiectele cãrora li se aplicã termenul.

 • Slide 20
  Report an issue

  • Definiții intensionale: sinonimice

  • sunt cele în care definitorul este o noțiune sinonimã cu definitul.

  • „nea“ înseamnã zãpadã, „a observa“ înseamnã a vedea, „scârbã“ înseamnã dezgust. 

 • Question 21
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Identifică definițiile sinonimice ale termenului "prunc"

  answer choices

  copil aflat în primele luni de viață

  copil de țâță

  sugar

  plod

  bebe

 • Slide 22
  Report an issue

  • Definiții intensionale: operaționale

  • sunt acele definiții intensionale prin care un termen, în general teoretic, va fi introdus pe baza stabilirii unor criterii (operații, experimente, probe) pe care trebuie sã le satisfacã.

  •  „activitate cerebralã“: un subiect prezintã activitate cerebralã dacã și numai dacã, atașându-se un electroencefalograf subiectului în cauzã, acesta indicã unele variații.

 • Slide 23
  Report an issue

  • Definiții intensionale: genetice

  • fixeazã înțelesul unui termen precizând modul în care ia ființă sau apare obiectul denotat de el.

  •  „delta“ - acea formã de relief litoral aflatã în zona de vãrsare a unei ape curgãtoare într-un lac, o mare sau un ocean, apãrutã în urma procesului de acumulare a aluviunilor.

 • Question 24
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care dintre următoarele definiții este genetică?

  answer choices

  Sugarul este o persoană nou-născută.

  Scurtcircuitul este evenimentul produs prin întreruperea accidentală a curentului electric dintr-o instalație.

 • Slide 25
  Report an issue

  • Definiții intensionale: prin gen proxim și diferență specifică

  • un termen este definit oferindu-se un gen proxim al sãu, adicã o clasã mai largã de obiecte din care și definitul face parte, pentru a se indica apoi o proprietate pe care o va avea doar subclasa obiectelor cãutate de noi.

  •  „delta“ - acea formã de relief litoral aflatã în zona de vãrsare a unei ape curgãtoare într-un lac, o mare sau un ocean, apãrutã în urma procesului de acumulare a aluviunilor.

 • Slide 26
  Report an issue

  Gen și specie

  gen: • o mulțime mai mare de elemente, ce poate fi clasificatã în submulțimi mai mici, numite „specii“;


  specie: • o submulțime a unei mulțimi mai mari, numită „gen“.

 • Question 27
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care este genul termenului caracatiță

  answer choices

  Animal marin

  Moluscă

  Ființă

  Caracatiță obosită

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care este specia termenului automobil?

  answer choices

  automobil de teren

  vehicul

 • Slide 29
  Report an issue

  "Cu cât vom fi mai raționali, cu atât vom fi mai liberi."

  VOLTAIRE

 • Question 30
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Folosește un cuvânt pentru a descrie această experiență de învățare.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code