Education

4th

grade

Image

Tin Khối 4 Tuần 6

708
plays

5 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Chọn đáp án đúng nhất:Để truy cập được Internet, máy tính phải:

  Có chương trình soạn thảo văn bản Word

  Được kết nối với mạng Internet và có trình duyệt Web

  Có chương trình vẽ Paint

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Em cần mấy bước để tìm kiếm và lưu hình ảnh hoa hồng ?

  2

  3

  4

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Các hình ảnh dưới đây, hình ảnh nào không phải biểu tượng của trình duyệt Web?

  Image
  Image
  Image
 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?