QUIZ
Genel Kimya - Quiz
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
13 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Şekildeki periyodik tabloda I ve II yönlerinde değişen özellikler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  I yönü II yönü

  answer choices

  Proton sayısı artar. Proton sayısı artar

  Katman sayısı artar. Katman sayısı artar.

  Katman sayısı artar. Proton sayısı artar.

  Proton sayısı azalır. Katman sayısı artar.

 • Question 2
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Periyodik cetvelle ilgili;

  I. Elementler atom numaralarına göre dizilmiştir.

  II. Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı gruptadır.

  III. 7 periyot vardır.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  answer choices

  Yalnız I

  I ve II

  I ve III

  I , II ve III

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe;

  I. Atom numarası artar.

  II. Son katmandaki (yörünge) elektron sayısı artar.

  III. Metalik özellik artar.

  İfadelerinden hangileri doğrudur.?

  answer choices

  I ve II

  I ve III

  II ve III

  I, II ve III

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Periyodik tabloda yatay sıralara .................., dikey sıralara ise .................. adı verilir.

  Yukarıda verilen tümcede boşluklara yazılması gereken sözcükler sırası ile aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  answer choices

  satır - sütun

  sütun - satır

  grup - periyot

  periyot - grup

 • Question 5
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Periyodik sistemde, aynı periyotta bulunan elementlerin soldan sağa gidildikçe hangi özelliği artar?

  answer choices

  Katman sayıları

  Proton sayıları

  Metalik özelliği

  Elektrik iletkenliği

 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi güçlü etkileşimlerden değildir?

  answer choices

  Hidrojen Bağı

  Apolar Kovalent Bağ

  Polar Kovalent Bağ

  İyonik Bağ

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Güçlü etkileşimlerden İyonik Bağ ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  answer choices

  Metal Ametal arasında elektron alış verişi ile oluşur.

  Güçlü etkileşimlerin en güçsüzüdürler.

  İyonik bağ sonucu iyonik kristaller oluşur.

  İyonik bağlı kristaller katı halde elektrik akımını iletmezler.

 • Question 8
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kovalent bağlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  answer choices

  Kutuplu yapıya sahip olanlarına polar kovalent bağ denir.

  Apolar kovalent bağlara H2 molekülü verilebilir.

  Ametal ametal arasında elektron alış verişi ile gerçekleşir.

  İyonik bağdan daha güçsüzdürler.

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hangisi zayıf etkileşimlerden değildir?

  answer choices

  Dipol - Dipol etkileşim.

  İyon dipol etkileşim.

  London Kuvvetleri

  Polar Kovalent bağ

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Atom ağırlıkları birbirinden farklı, kimyasal nitelikleri ise aynı olan atom türlerine ........................ denir.

  answer choices

  İzotop

  Nötron

  Pozitron

  Negatron

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Yukarıdaki kimyasal reaksyona göre ...............

  answer choices

  bir α-partikül salınımı ifade edilmektedir.

  bir β-partikül salınımı ifade edilmektedir.

  bir γ-Işınımı ifade edilmektedir.

  bir oksidasyon reaksiyonu ifade edilmektedir.

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  İyonik bağlar ile ilgili olarak hangi ifade doğru değildir?

  answer choices

  Elektronların ortaklaşa kullanımı söz konusudur.

  Elektron aktarılması vardır.

  Elektron alan atoma iyon denir.

  Elektronegativite farkı bütük elemenler arasında kurulur.

 • Question 13
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi Hidrojen bağlarına örnek olarak verilebilir?

  answer choices

  C-H...C

  Na...H-C

  O...H-O

  O-N-C...H

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code