Quiz
Liczby i działania - klasa 7
41 minutes ago by
tikowybelfer
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
20 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż zapis prawdziwy

  answer choices

  1,3 > 1,(3)

  2,5(6) > 2,56

  4,53 > 4,5(3)

  2,1(23) < 2, (123)

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  12,654 po zaokrągleniu do części setnych jest równe:

  answer choices

  12,66

  12,65

  12,64

  0

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   14+0,2 =\frac{1}{4}+0,2\ =  

  answer choices

   68\frac{6}{8}  

   16\frac{1}{6}  

  0,45

  0,27

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   14:34=\frac{1}{4}:\frac{3}{4}=  

  answer choices

   316\frac{3}{16}  

   13\frac{1}{3}  

  1

  3

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczby: 1, -2, 3, 6, -7, 9 to:

  answer choices

  liczby naturalne

  liczby całkowite

  liczby dodatnie

  liczby nieujemne

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą

  answer choices

  PRAWDA

  FAŁSZ

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która z liczb NIE JEST równa liczbie 0,2

  answer choices

  15\frac{1}{5}

  20%

  210\frac{2}{10}

  12\frac{1}{2}

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  15 min - jaka to część godziny

  answer choices

  14\frac{1}{4}

  0,15

  320\frac{3}{20}

  15%

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczbą przeciwną do 0,5 jest

  answer choices

  510\frac{5}{10}

  2

  12-\frac{1}{2}

  -2

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   25>27\frac{2}{5}>\frac{2}{7}  

  answer choices

  PRAWDA

  FAŁSZ

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ułamek 0,015 jest równy

  answer choices

  320\frac{3}{20}

  3200\frac{3}{200}

  115\frac{1}{15}

  3250\frac{3}{250}

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  0,(3) w postaci ułamka zwykłego to:

  answer choices

  23\frac{2}{3}

  13\frac{1}{3}

  16\frac{1}{6}

  310\frac{3}{10}

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaka jest piąta cyfra po przecinku w liczbie 14,1(375)

  answer choices

  3

  7

  1

  5

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba 12,6507 zaokrąglona do części dziesiątych to:

  answer choices

  12,65

  12,7

  12,6

  10

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  12-(-4)+1 =

  answer choices

  15

  -15

  9

  17

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  0,2 + 0,22 + 0,222 =

  answer choices

  0,642

  0,246

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   1015=10\cdot\frac{1}{5}=  

  answer choices

  0,5

  2

  5

  0,2

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   235: 5 =2\frac{3}{5}:\ 5\ =  

  answer choices

   1325\frac{13}{25}  

  0,13

  13

   2513\frac{25}{13}  

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

   23z 30 zł\frac{2}{3}z\ 30\ zł  

  answer choices

  20 zł

  10 zł

  15 zł

  25 zł

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  0,8 : 0,4 =

  answer choices

  0,2

  2

  20

  12\frac{1}{2}

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code