Other

4th

grade

Image

LATIHAN SOAL BASA JAWA KELAS 4 (TEKS CERITA RAKYAT)

8
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  Pesan moral uga diarani … kang wujud pitutur becik kang ana crita.

  amanat

  alur

  paraga

  penokohan

 • 2. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  Yen kowe bisa sabar, gelem ngupaya golek tamba, lan pasrah marang Gusti Kang Maha Kuwasa, kowe malah bakal oleh kanugrahan,” ngendikane Dewi Kilisuci mantab. Amanat saka kutipan teks kasebut yaiku ….

  Gusti Kang Maha Kuwasa

  kita kudu sabar lan pasrah marang Gusti Kang Maha Kuwasa

  kowe malah bakal oleh kanugrahan

  Dewi Kilisuci mantab

 • 3. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  Galuh Ajeng sing serik atine banjur golek dalan kanggo nyingkirake Dewi Sekartaji. Saka dhukun tenung, Galuh Ajeng oleh endhog sing wis dijampi-jampi kanggo disisipake ing dhaharane Dewi Sekartaji. Amanat saka kutipan teks kasebut yaiku ….

  Galuh Ajeng sing serik

  nyingkirake Dewi Sekartaji

  Aja pisan pisan gawe tumindak kang ala amarga kita ora ngerti yen akibat saka tumindak ala kuwi bisa gawe akeh wong sengsara

  Galuh Ajeng oleh endhog

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?