Quiz
Subukin AP7
33 minutes ago by
redentor_sales_06104
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. Alin sa sumusunod ang nagpapaliwanag sa konsepto ng Heograpiya?

  answer choices

  A. Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig.

  B. Ang heograpiya ay ang pag-aaral ng wika at kultura ng isang pamayanan.

  C. Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng distribusyon at alokasyon ng likas na yaman.

  D. Ang heograpiya ay pag-aaral sa pinagmulan ng tao.

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  2. Ilang kontinente ang bumubuo sa daigdig?

  answer choices

  A. 5

  B. 6

  C. 7

  D. 8

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  3. Aling rehiyon sa Asya napapabilang ang bansang Pilipinas?

  answer choices

  A. Timog asya

  B. Silangang Asya

  C. Timog Silangang Asya

  D. Hilagang Asya

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. Kung ikaw ay nakatira sa bansang pinagmulan ng mga K-pop songs at Korean drama, aling bansa at rehiyon ka sa Asya napapabilang?

  answer choices

  A. India sa Timog Asya

  B. Thailand sa Timog Silangang Asya

  C. South Korea sa Silangang Asya

  D. Qatar sa Kanlurang Asya

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  5. Ang Asya ay binubuo ng limang rehiyon na nabuo batay sa pisikal, historikal at kultural na aspekto. Kung pagsasama-samahin ang mga bansa, alin ang mga bansang napapaloob sa iisang rehiyon?

  answer choices

  A. United Arab Emirates, Qatar at Iran

  B. North Korea, Nepal at Singapore

  C. Myanmar, Turkmenistan at Taiwan

  D. China, Indonesia at Uzbekistan

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  6. Ang kontinente ng Asya ay binubuo ng limang rehiyon na kinabibilangan ng Hilagang Asya, Timog Silangang Asya, Kanlurang Asya, Timog Asya at Timog Silangang Asya. Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na bumuo ng mga rehiyon, anong mga aspeto ang iyong isasaalang-alang sa paghahati ng bawat rehiyon?

  answer choices

  A. Isasaalang-alang ko ang pamamaraan ng paglinang ng kapaligirang pisikal.

  B. Isasaalang-alang ko ang mga porma ng anyong lupa, anyong tubig sa lugar.

  C. Isasaalang-alang ko ang klima ng isang lugar.

  D. Isasaalang-alang ko ang aspektong historikal, kultural at heograpikal.

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  7. Ilang rehiyon ang bumubuo sa kontinente ng Asya?

  answer choices

  A. 5

  B. 6

  C. 7

  D. 4

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  8. Ano ang itinuturing na pinakamalaking kontinente sa Daigdig?

  answer choices

  A. Africa

  B. Asya

  C. Europa

  D. Australia

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  9. Ang rehiyong ito ay kilala rin sa katawagang Inner Asia o Central Asia?

  answer choices

  A. Timog Asya

  B. Silangang Asya

  C. Hilagang Asya

  D. Kanlurang Asya

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  10. Alin sa sumusunod ang pinagbatayan sa paghahati ng mga rehiyon sa Asya?

  answer choices

  A. Pisikal, Kultural at Historikal na aspekto.

  B. Heograpikal na aspeto lamang.

  C. Historikal at Kultural na aspeto

  D. Pisikal at kasaysayang aspeto

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  11. Ang Timog-Silangang Asya ay nahahati sa dalawang subregions, ang Mainland Southeast Asia at Insular Southeast Asia. Kung ikaw ay nakatira sa Vietnam, sa anong subregion ka napapabilang?

  answer choices

  A. Mainland Southeast Asia

  B. Insular Southeast Asia

  C. Inner Asia

  D. Sentral Asia

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  12. Anong rehiyon sa Asya ang binansagang Farther India at Little China dahil sa mga naging impluwensiya ng mga bansang ito sa kultura nito sa rehiyong ito?

  answer choices

  A. Hilagang Asya

  B. Timog Silangang Asya

  C. Hilagang Asya

  D. Timog Asya

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  13. Alin sa sumusunod na bansa ang kabilang sa rehiyon ng Kanlurang Asya?

  answer choices

  A. China

  B. Kuwait

  C. Uzbekistan

  D. Thailand

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  14. Saang rehiyon napapabilang ang bansang Vietnam?

  answer choices

  A. Kanlurang Asya

  B. Hilagang Asya

  C. Timog Asya

  D. Timog-Silangang Asya

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  15. Alin sa sumusunod na bansa ang bumubuo sa rehiyon ng Timog Asya?

  answer choices

  A. Oman, Yemen at Israel

  B. China, Japan at Taiwan

  C. Tajikistan, Azerbaijan at Georgia

  D. Nepal, Bhutan at Afghanistan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code