English

Image

मराठी. वर्ग 8 वी. पाठ इंच इंच लढवू

4
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  1 minute
  1 pt

  सत्यनदा कोठे व कोणते काम करीत असत.

  ऑस्ट्रियात एका बांधकाम कंपनीत क्लार्क म्हणून काम करीत असत

  ऑस्ट्रियात एका बांधकाम कंपनीत सुपरवायझर म्हणून काम करीत असत

  ऑस्ट्रियात एका शाळेत क्लार्क म्हणून काम काम करत असत

 • 2. Multiple-choice
  45 seconds
  1 pt

  कडाड काड आवाज झाला तेव्हा काय घडले.

  केबिनचे छत खाली कोसळलं

  इलेक्ट्रिक खंबा खाली कोसळला

  बर्फ खूप पडला

 • 3. Multiple-choice
  2 minutes
  1 pt

  सत्यनंदाच्या अंगावर शहरा का आला.

  आपण पाण्याच्या प्रवाहात आहोत आणि लोक सर्व बाजूंनी हातांनी वरून आपल्या अंगावर पाणी ढकलत आहेर असं मला वाटलं.

  आपण खोलीमध्ये एकटेच झोपलो आहोत आणि बाहेरून लोकांनी दरवाजा लावून घेतला आहे असं मला वाटलं

  आपण बर्फाच्या कबरीत झोपलो आहोत आणि लोक सर्व बाजूंनी फावड्याने वरून आपल्या अंगावर बर्फ ढकलत आहेत.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes