Biology

1st

Image

Бир клеткалуу жаныбарлар

2

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Амеба кайсы топко кирген жаныбар?

  тамыр буттуулар

  шапалактуулар

  кирпиктуулор

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Амеба кайсы органдарынын жардамы менен жылат?

  шапалакчасы

  жалган буттары

  кирпикчелери

  жыйруулучу вокуолу

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Шапалактуулар классы кайсы органоиддери менен айырмаланат?

  рибосома

  хлоропласттар

  лизосома

  ядро

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags