Mathematics, World Languages

5th

grade

Image

मराठी व्याकरण

9
plays

16 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  वाक्य..... चे बनलेले असते.

  शब्द

  विरामचिन्हे

  अक्षरे

  क्रियापद

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  वाक्यातील शब्दांच्या कार्यावरून त्यांना वेगवेगळी नावे देण्यात आली आहेत त्यांना...... म्हणतात.

  शब्दांचे प्रकार

  शब्दांच्या जाती

  शब्दगट

  शब्दांचे व्याकरण

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  शब्दांच्या एकूण..... जाती आहेत.

  सात

  आठ

  नऊ

  असंख्य

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?