Other

Image

KUIS SESORAH

72
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ancase sesorah yaiku, kajaba ....

  menehi kawruh

  ajak-ajak

  menehi panglipur

  menehi informasi

  ngrungokake pamicara

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  "Nuwun panjenenganipun para sepuh, langkung para pepundn ingkang mahambeg drama, panjenenganipun para priyagung ingkang winantu ing pakurmatan, dalasan sadaya para rawuh kakung miwah putri ingkang winantu ing karahayon."


  andharan kasebut klebu ing perangan ....

  atur sukur

  atur panuwun

  salam pambuka

  isi

  dhudhutan

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Ingkang kinabekten Bapak Kepala SMA N I Kutowinangun, ingkang kinurmatan Bapal/Ibu Guru saha Staf Tata Usaha SMA N I Kutowinangun, sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani.

  Andharan kasebut klebu perangan ... ing pidhato

  Salam pambuka

  Pambuka

  Wos

  Salam panutup

  Panutup

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes