Quiz
Imiesłowy
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
10 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wyraz "uciekająca" to:

  answer choices

  imiesłów przymiotnikowy bierny

  imiesłów przymiotnikowy czynny

  imesłów przysłówkowy uprzedni

  imiesłów przymiotnikowy współczesny

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Od czasownika "rozbić" utwórz imiesłów przymiotnikowy bierny.

  answer
  rozbity
  alternatives
  rozbita
  rozbite
 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które z poniższych odpowiedzi zawierają wyłącznie imiesłowy przymiotnikowe czynne?

  answer choices

  rozlane, uśmiechnięta, zapłakany

  czekająca, czytające, przeczytawszy

  śpiwająca, czarujący, biegające

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Spośród odpowiedzi wybierz te, które są imiesłowami przymiotnikowymi biernymi:

  answer choices

  stłuczone

  przebity

  przebijając

  zmęczona

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z poniższego zdania wypisz imiesłów, nazwij, jaki to rodzaj imiesłowu.

  " Zobaczywszy ją, uśmiechnął się szeroko".

  answer
  zobaczywszy-imiesłów przysłówkowy uprzedni
  alternatives
  zobaczywszy,imiesłów przysłówkowy uprzedni
  zobaczywszy imiesłów przysłówkowy uprzedni
  zobaczywszy- imiesłów przysłówkowy uprzedni
  zobaczywszy imieslow przyslowkowy uprzedni
 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym z poniższych zdań występuje imiesłów przysłówkowy współczesny?

  answer choices

  Adam zobaczył w parku biegające dzieci.

  Idąc do szkoły, podśpiewywał pod nosem.

  Przewróciwszy się, głośno zapłakała.

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Od czaswonika "malować" utwórz imiesłów przysłówkowy współczesny.

  answer
  malując
 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Od czasownika "przeczytać" utwórz imiesłów przysłówkowy uprzedni.

  answer
  przeczytawszy
 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Od czasownika "latać" utwórz imiesłów przymiotnikowy czynny.

  answer
  latający
  alternatives
  latająca
  latające
 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Od czasownika "zepsuć" utwórz imiesłów przymiotnikowy bierny.

  answer
  zepsute
  alternatives
  zepsuta
  zepsuty
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code