Quiz
Inżynieria bezpieczeństwa. Co wiesz o tym kierunku? Sprawdź!
an hour ago by
k_kamil
Save
Edit
Live modes
Start a live quiz
Asynchronous learning
Assign homework
15 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co oznacza skrót IB?

  answer choices

  Inżynieria bezpieczeństwa

  Inżynieria biologiczna

  Inżynieria BHP

  Informatyzacja bezpieczeństwa

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czy po IB można pracować jako nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa?

  answer choices

  tak

  nie

  tylko jeśli ma przygotowanie pedagogiczne

  tak, jeśli zobowiązuje się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czym jest mobbing?

  answer choices

  uprzedzenie lub dyskryminacja ze względu na płeć

  prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy

  negatywne wypowiedzi o członkach grup głoszone na podstawie uprzedzeń o cechach takich jak: rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, tożsamość płciowa, orientacja psychoseksualna, wiek, światopogląd religijny

  celowe, uporczywe i długotrwałe działanie skierowane przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na czym polega analiza MES?

  answer choices

  Polega na wyznaczeniu na profilografie różnicy wysokości dwóch poziomów profilogramu, odpowiadających powierzchni podłoże i powłoki. Aby uzyskać różnicę poziomów należy usunąć powłokę z części powierzchni bez naruszania podłoża.

  Jest to metoda badań naukowych, stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce – stosują ją wszystkie dyscypliny naukowe. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych.

  Polega na przewidywaniu poziomu naprężeń oraz odkształceń układu w zależności od typu obciążeń, sposobu umocowania oraz parametrów materiałowych konstrukcji. Dzięki temu można przewidzieć, czy zaprojektowana konstrukcja cechuje się dostateczną wytrzymałością oraz, czy materiał, z którego jest skonstruowana, jest wykorzystany w sposób ekonomiczny.

  Polega na wyznaczeniu na profilografie różnicy wysokości dwóch poziomów profilogramu, odpowiadających powierzchni podłoże i powłoki. Aby uzyskać różnicę poziomów należy usunąć powłokę z części powierzchni bez naruszenia podłoża.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czym różni się dom pasywny od domu energooszczędnego?

  answer choices

  dom pasywny produkuje więcej energii niż zużywa

  dom energooszczędny ma mniejsze zapotrzebowanie na energię niż dom pasywny

  niczym, pojęcia używane są zamiennie

  dom energooszczędny ma większe zapotrzebowanie na energię niż dom pasywny

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Do odnawialnych źródeł energii nie należy:

  answer choices

  energia geologiczna

  energia słoneczna

  energia wodna

  energia wiatrowa

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Odpad można uznać za niebezpieczny gdy

  answer choices

  podczas rozkładu wydzielają związki które podczas kontaktu ze źródłem zapłonu mogę spowodoważ pożar lub wychuch

  ze względu na swe właściwości fizyczne i chemiczne stanowią realne bądź potencjalne zagrożenie dla organizmów żywych oraz środowiska naturalnego

  pochodzi z firmy lub przedsiębiorstwa, które wykorzystuje niebezpieczne materiały

  specjalnie powołana komisja uzna odpad za niebezpieczny

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czym różni się recykling od odzysku odpadów?

  answer choices

  odzysk zakłada zbieranie odpadów, podczas gdy recykling ich przetwarzanie

  nie ma różnicy

  recykling to szersze pojęcie niż odzysk, ponieważ zakłada zarówno odzyskiwanie surowców, tak jak recykling, ale także odzyskiwanie energii, co wykracza poza ramy odcysku

  odzysk to szersze pojęcie niż recykling, ponieważ zakłada zarówno odzyskiwanie surowców, tak jak recykling, ale także odzyskiwanie energii, co wykracza poza ramy recyklingu

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki jest podział instalacji elektrycznych ze względu na sposób wykonania?

  answer choices

  instalacja podtynkowa, instalacja wtynkowa, instalacja natynkowa, instalacja listwowa

  instalacje elektryczne stałe,

  instalacje elektryczne prowizoryczne

  instalacja elektryczna nieprzemysłowa,

  instalacja elektryczna przemysłowa

  instalacja oświetleniowa,

  instalacja siłowa

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Integracja instalacji w budynku inteligentnym to:

  answer choices

  podłączenie czujników z instalacji w domu do sieci internet

  połączenie co najmniej czterechróżnych oddzielnych systemów

  połączenie co najmniej dwóch różnych oddzielnych systemów

  połączenie wszystkich systemów w jedną całość

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co nie jest środkiem ochrony indywidualnej?

  answer choices

  rękawice ochronne

  nauszniki

  płaszcze przeciwdeszczowe

  ekrany dźwiękochłonne

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jakie są etapy audytu?

  answer choices

  przeprowadzenia spotkania otwierającego audytu, przygotowania programu audytu właściwego, czynności audytowe, raportowanie , przeprowadzenie spotkania zamykającego

  przygotowania programu audytu, przeprowadzenia spotkania otwierającego audytu właściwego, czynności audytowe, przeprowadzenie spotkania zamykającego, raportowanie

  raportowanie, przeprowadzenia spotkania otwierającego audytu właściwego, przygotowania programu audytu, czynności audytowe, przeprowadzenie spotkania zamykającego

  przygotowania programu audytu, przeprowadzenia spotkania otwierającego audytu właściwego, raportowanie, przeprowadzenie spotkania zamykającego, czynności audytowe

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kontener pożarniczy to:

  answer choices

  specjalistyczny kontener przeznaczony na wyposażenie krajowych baz sprzętu specjalistycznego w Państwowej Straży Pożarnej

  specjalna przyczepa służąca do przewożenia wody lub odpadów z miejsca pożaru

  stalowa konstrukcja służąca do przeprowadzania kontrolowanych wybuchów bądź reakcji spalania

  mobilne miejsce pracy sztabu podczas sytuacji krysysowych

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Czym różni się znużenie od zmęczenia?

  answer choices

  znużenie jest jednym z rodzajów zmęczenia

  niczym

  zmęczenie jest jednem z rodzajów znużenia

  znużenie jest łagodniejsze

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaka jest definicja bezpieczeństwa?

  answer choices

  kiedy jesteśmy pod opieką mamy i taty

  stan w którym nie zagrażają nam kary cielesne

  stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.

  stan, w którym mamy dostęp do pracy i potrzeb bytowych

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code