Other

Miroslav Dolenec Dravski: Starinske šege

3
plays

12 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Kada je dječak zamolio oca da ide na Dravu?

  u subotu

  u petak

  u nedjelju

  u ponedjeljak

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Što otac traži od sina kako bi mu dozvolio odlazak na Dravu?

  Mora napisati zadaću.

  Mora puno posla napraviti zajedno s njim.

  Mora pomusti kravu.

  Mora puno posla napraviti sam.

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Prepoznaj posao koji mora obaviti dječak!

  Nakositi travu za kravu.

  Obrati jabuke u voćnjaku.

  Narunjiti kukuruz za kokoši.

  Prosijati brašno.

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes